Fakta om norsk fiskeoppdrett og Cermaq

 • Fisk og sjømat er etter olje og gass, landets viktigste eksportnæring
 • Eksporten i 2011 var på 53 milliarder kroner, og gikk til 130 land
 • Omtrent 58% av eksporten var havbruk (dvs oppdrett av laks og ørret), resten fiskeri
 • Norge står for 62% av den globale produksjonen (ca. 1 million tonn), mens 14% produseres i Chile og 10% i Scotland
 • Norge er verdens nest største sjømateksportør. Den er firedoblet de siste 20 årene.
 • Norske oppdrettsbedrifter er blant de største i verden, blant dem Marine Harvest og Cermaq
 • Den norske stat er majoritetsaksjonær i Cermaq med 44%, som har produksjon i Norge, Scotland, Canada og Chile
 • I 2011 produserte rundt 3000 ansatte i Cermaq over 100.000 tonn oppdrettsfisk til en verdi av 3,6 mlrd kroner, og hadde en global markedsandel på seks prosent.
 • Cermaq etablerte seg i Chile i 2000, og har siden år 2005 vært blant de tre største selskapene i landet med mellom 6 og 9 % av markedsandelen i eksport.
 • I 2007 kollapset betydelige deler av den chilenske oppdrettsnæringen som følge av et norsk virus (ILA) på atlantisk laks. Cermaq hadde en mindre andel atlantisk oppdrettslaks i forhold til stillehavslaks og ørret, og ble mindre påvirket av kollapsen enn andre selskap.
 • I oktober 2012 kjøpte Cermaq det chilenske selskapet Cultivos Marinos (med 10 prosent av markedet) for 110 USD og ble med det landets største eksportør av laks og ørret (ca 17% av markedet).