Natur:

Oljefondet skjerper forventninger til å ivareta naturen

I skyggen av Arendalsuka og halvårsresultatet for Oljefondet annonserte Norges Bank at de har utviklet et forventningsdokument om naturmangfold og økosystemer. – Brukt riktig, kan dette forbedre Norges økologiske fotavtrykk globalt, sier fagrådgiver i Forum for utvikling og miljø, Diego Alexander Foss.

Natur:

Nå skjer det! - Startskuddet for en global avtale om plastforsøpling

Denne uka kom ministere fra hele verden for første gang sammen i Genève og digitalt til det som ble startskuddet for en global avtale for å forhindre plastforsøpling. - Et stort og viktig steg på veien mot å løse plastproblemet, sier Ingrid Rostad fra ForUM, som var på plass i Genève.

Oljefondet:

Finansdepartements ekspertutvalg foreslår nullutslippsmål for Oljefondet

I dag la en ekspertgruppe oppnevnt av Finansdepartementet frem sine forslag til hvordan Oljefondet kan møte klimarisiko. Utvalget legger frem en rekke sterke forslag, blant annet at klimarisiko legges inn i fondets mandat og at fondet skal ha som mål å nå nullutslipp i sin portefølje innen 2050.

Klima:

FN varsler «kode rød» for menneskeheten

Forrige uke uttalte FNs generalsekretær at nå er det kode rød for menneskeheten, og ba alle verdens land om å slutte å lete etter kull, olje og gass. Samtidig nøler det norske stortingsflertallet. Dette viser hvor viktig kampen for en ambisiøs og rettferdig norsk klimapolitikk er, skriver ForUMs klimarådgiver Lillian Bredal Eriksen.

Ansvarlig næringsliv:

Telenor og Myanmar: Dette er saken

Etter måneder med utfordringer annonserte Telenor 8. juli at de planlegger å selge sin virksomhet i Myanmar, og at kjøperen er det libanesiske selskapet M1 Group. Salget har vekket sterke reaksjoner blant sivilsamfunn i Myanmar, og har nå blitt klaget inn til OECDs Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. I denne artikkelen svarer vi på noen av de viktigste spørsmålene i saken


FacebookTwitter