Ny ansatt:

Møt ForUM sin nye rådgjevar

Matlagingsentusiasten og nynorskbrukaren Sondre har ei fortid som minigrisbonde og er ForUM sin nye rådgjevar på berekraftsmåla. Bli betre kjend med det nyaste tilskotet til sekretariatet her.

ForUM ber om en helhetlig plan for å nå FN-ambisjonene :

Klimameldingen er for svak til å nå utslippsmålet

I dag la regjeringen frem klimameldingen som er en plan med tiltak for hvordan Norge skal kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Til tross for mange gode tiltak konstaterer ForUM at meldingen ikke er ambisiøs nok til å nå målene Norge har satt seg internasjonalt.

Norge skal rapportere til FN:

Frykter svak rapportering på bærekraftsmålene

I sommer skal Norge rapportere til HLPF, FNs høynivåforum for bærekraftsmålene, om arbeidet med bærekraftsmålene nasjonalt. Mye gjenstår for å sikre en inkluderende og omfattende prosess.

Finansiell åpenhet, ansvarlighet og integritet:

Kan FN tette skattehullene?

FACTI-panelet har lagt et godt grunnlag, men den avgjørende rapporten gjenstår. Februar 2021 ventes en rapport som kan få store konsekvenser for det internasjonale arbeidet for åpenhet og mot skatteflukt.


FacebookTwitter