Hva er poenget med en klage?

Målet med organisasjonenes engasjement mot Cermaq var å presse selskapet til å ta mer hensyn til miljøet og vise større respekt for de ansattes rettigheter og urfolk i områdene de opererte. Selskapet fortsatte å avvise alle anklager om rovdrift og forslag til forbedringer selv etter 2007/2008 da oppdrettsnæringen i Chile kollapset og 50.000 mistet arbeidet pga en omfattende fiskesykdom-epidemi. Sivilsamfunnet hadde advart om at dette ville kunne skje grunn av selskapet og bransjens rovdrift på miljøet.

Da forstod vi at videre kontakt med selskapet ikke ville føre fram, og vi ønsket da å prøve ut OECDs klagemekanisme for ansvarlig næringsliv. Vi var ikke sikre på hva det kunne medføre, fordi det fantes få erfaringer. Formålet var å få kontaktpunktet til å undersøke saken videre og komme i en reell dialog med selskapet, og derigjennom presse selskapet til å ta samfunnsansvar.

Vi presenterer her de viktigste utfordringene vi møtte i prosessen, hvilke løsninger vi valgte, våre erfaringer med dem, og hvilke lærdommer og anbefaling vi sitter igjen med.