Dypdykk:

Få framskritt å spore fra FNs fjerde miljøforsamling

Nylig kom en rapport fra FNs naturpanel som viser at 1 million arter står i fare for å utryddes, men at vi fortsatt kan stanse naturtapet. Skal vi stanse tapet kreves omfattende endringer på alle nivå. Hva skjer egentlig i FN? Les Andreas Røise Myhrvolds rapport fra FNs miljøforsamling.

Erfaringer fra Tyskland og Danmark :

-Norge ikke best i klassen på bærekraftsmålene

Om 11 år skal FNs 17 bærekraftsmål være nådd. Hvordan kan vi vite om vi er på rett vei? ForUM og Fafos konferanse om rapportering, måling og fremgang mot bærekraftsmålene viser at Norge har mye å lære av andre land, mener Forum for utvikling og miljø.

FfD:

Haster med bedre finansiering for utvikling

Hvordan skal verden få penger til å nå FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål innen 2030? Forum for utvikling og miljø er på FNs årlige møte om utviklingsfinansiering og ber Norge gå i front for å få på plass rettferdige skattesystemer og mekanismer som forhindre nye gjeldskriser.

Bærekraftsmål 4:

Norge må gå i bresjen for gratis kvalitetsutdanning

Det er ikke nok at barn får gå på skole. De må også lære noe mens de er der. 18 organisasjoner og nettverk presenterer i dag anbefalinger til hvordan Norge kan gjøre mest mulig ut av sin lederrolle innen global utdanning.

Flere nyheter

Se ForUMs temasider om alle de 17 bærekraftsmålene