Klagesakens historikk

 • Oktober 2001 – Forholdene på norske oppdrettsanlegg i Chile blir gjort kjent i Norge av chilenske organisasjoner under Globaliseringskonferansen i Oslo. Nær hvert år etter har representanter for fagforeninger, urfolk og miljøorganisasjoner til Oslo fra Canada og Chile for å framlegge sine klager overfor selskapene og norsk media (se f.eks. Dagbladet Magasidet-sak Alt for Norge).
 • 23. januar 2009 - Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi blir vedtatt av Kongen i Statsråd. Utviklingsminister Erik Solheim utfordrer norske organisasjoner til henge ut norske selskap som ikke tar samfunnsansvar.
 • 19 mai 2009 – Naturvernforbundet og ForUM sender inn klage til det norske kontaktpunktet (NK) som ligger i Utenriksdepartementet, med styrerepresentanter fra UD, Nærings- og handelsdepartementet, NHO og LO. (Klagen)
 • 24 august 2009 - Cermaq svarer på klagen
 • Høsten 2009 – NK konfererer med kontaktpunktene i Chile og Canada, og konkluderer med at klagen skal bli behandlet i Norge
 • 4 mars 2010 – NK aksepterer klagen
 • 7 juni 2010 – NK organiserer første møte mellom Cermaq and partene
 • Juni 2010 – Naturvernforbundet, ForUM og Fellesforbundet utfordrer kontaktpunktet i media for tvilsom saksbehandling
 • Juni 2010 - februar 2011 – NK innhenter informasjon fra norske ekspertkilder og går fire spørsmål-svarrunder med selskapet. Naturvernforbundet får kommentere ny informasjon.
 • 1. mars 2011 – Nytt kontaktpunkt etablert utenfor UD med uavhengige styremedlemmer (men et er styremedlem i Cermaq og erklæres inhabil)
 • 30. mars 2011 – Det nye kontaktpunktet konstitueres og aksepterer formelt klagesaken mot Cermaq
 • April-mai 2011 – Det nye NK henter inn en siste runde med informasjon fra partene
 • Slutten av mai 2011 - NK foreslår sluttforhandlinger for partene, som raskt aksepterer dette
 • Tidlig juni 2011 – et første utkast til slutterklæring blir sirkulert til partene, som gir sine tilbakemeldinger
 • 20.-21. juni – partene møter NK for å forberede forhandlingene og blir enige om en forhandlingsrådgiver.
 • 21.-22. juni – nye utkast til felleserklæring blir lagt fram fra rådgiveren
 • 23. juni – forhandlinger gjennomføres mellom partene, ledet av kontaktpunktets leder Professor Hans Petter Graver, og det blir enighet om et grovutkast.
 • 24.-30. juni – detaljer i teksten blir forhandlet på plass av partene og NK
 • 1. juli 2011 – felleserklæringen signert av styreledere i alle tre parter og leder for NK.
 • 10. august 2011 – offisiell signering av felleserklæringen i UD
 • 11. august 2011 - offentliggjøring av felleserklæringen