Bruk av eksterne konsulenter, eksperter, jurister og meglere

Utfordring
Et flernasjonalt selskap som Cermaq lever av å være god til å forhandle med leverandører og kunder. Vi som klagere hadde ikke vært i tilsvarende forhandlinger. Det gav selskapet en åpenbar fordel og oss en betydelig utfordring.

Tiltak
Da forhandlingene nærmet seg tok vi dette opp med kontaktpunktet, og vi ble enige om at det ville være rimelig at ekstern forhandlingskompetanse ble involvert i saken. Sekretariatet fant hjemmel i forvaltningsloven til å finansiere en rådgiver til sluttforhandlingene. Rådgiveren ble valgt etter konsultasjoner mellom partene som det beste alternativet, selv om det var klart at han befant seg i utlandet i den aktuelle perioden.

Erfaring
Rådgiveren kom med nyttige bidrag til utformingen av et utgangspunkt for felleserklæringen. Men, i og med at han ikke var i Norge, men i en tidssone på den andre siden av jorda, var det krevende å holde møter. Han kunne heller ikke delta på selve forhandlingene, og derfor ble nytten av hans hjelp ganske begrenset. Rådgiveren kom også for sent inn i prosessen til at vi kunne dra full nytte av ham.

Lærdom og anbefaling
Når man skal i gang med forhandlinger, er det viktig å avklare behov for ekstern støtte. Ikke bare bør det være en person som kan komme med konkrete innspill til en felleserklæring, men også en som kan grunnleggende forhandlingsteknikk og være tilstede under forhandlingene og gi råd og veiledning.