Dokumentasjonskrav

Utfordring
For å få behandlet en klage er det avgjørende at man legger ved dokumentasjon som sannsynliggjør at selskapet har brutt med OECDs retningslinjer. Dette var krevende fordi det var flere typer brudd både i Chile og Canada. Dokumentasjonen innsamlet fra sivilt samfunn i de to landene var primært sekundærkilder, med unntak av noe forskning i Canada og vitnesbyrd fra parter påvirket av produksjonen (på film, besøk til Norge og deres uttalelser i media). Den store utfordringen var imidlertid at vi ikke fikk tilgang til primærinformasjon fra selskapet og myndighetene om forholdene i produksjonsområdene.

Tiltak
Vi samlet sammen all informasjonen som kunne belyse saken, fra medieoppslag, nettoppslag, forskningsrapporter, rapporter fra offentlige eller private o.l. Dette ble hentet både fra Chile, Canada og Norge, både på norsk, engelsk og spansk. Fra dette valgte vi ut det som best underbygget de forskjellige delene av klagen, og satte det sammen til et vedlegg.

Erfaring
Det første problemet vi støtte på var at gamle kontaktpunktet kun ville forholde seg til informasjon på engelsk, fordi sekretariatet ikke hadde ressurser til å oversette fra andre språk. Dette til tross for at tre fjerdedeler av den totale arbeidsstokken befinner seg i Chile.

Det andre problemet vi støtte på var at selskapet satt med langt mer detaljert førstehåndsinformasjon. De kunne dermed velge det som passet deres sak best, uten at vi hadde mulighet til å sjekke om dette var hele eller deler av informasjonen. Eksempelvis var forlik i arbeidskonflikter unntatt offentligheten.

Lærdom og anbefaling
Være nøye med å samle og systematisere dokumentasjon når du arbeider med en sak. I vedlegget kan all slags informasjon være relevant, men den beste er den som er nøytral og grundig, da mediesaker lett kan diskrediteres som ensidige eller feilaktige fra selskapets side. Det nye kontaktpunktet er blitt langt mer fleksibel på språk, men undersøk dette med dem før du setter sammen vedlegget.

Som klager kan dere hevde at selskapet har brutt retningslinjene selv om dokumentasjonen ikke er komplett. Vær åpen om dette, og gjør det samtidig klart hvor kontaktpunktet kan hente mer informasjon for å undersøke forholdene nærmere.