Medlemmer

Forum for utvikling og miljø (ForUM) er et nettverk av rundt 60 norske miljø-, freds- og utviklingsorganisasjoner. Sammen med våre medlemmer jobber vi for at Norge skal føre en samstemt politikk for en bærekraftig verden.


Støttemedlemmer