Arbeidsgrupper

ForUM samler norsk sivilsamfunn rundt helhetlige og bredt forankrede løsningsforslag for bærekraftig utvikling. Til sammen representerer våre medlemsorganisasjoner et stort og kunnskapsrikt mangfold, som arbeider med alle FNs bærekraftsmål.

I ForUMs arbeidsgrupper møtes medlemsorganisasjonene for å dele og bygge kompetanse, utvikle felles politikk og strategier for påvirkningsarbeid og felles kampanjer og kommunikasjonsarbeid.

Arbeidsgruppa for bærekraftsmålene

Arbeidsgruppa for klima

Arbeidsgruppa for matsikkerhet

Arbeidsgruppa for natur

Arbeidsgruppa for utviklingsfinansiering

Arbeidsgruppa for ansvarlig næringsliv

Arbeidsgruppa for Norge som investor