Arbeidsgruppa for bærekraftsmålene

Arbeidsgruppa for bærekraftsmålene arbeider for at Norge skal implementere bærekraftsmålene på en effektiv og ambisiøs måte. Gruppa ser på sammenhengene mellom de ulike bærekraftsmålene og jobber for å sikre samstemt politikk for bærekraftig utvikling.

Gruppa jobber for at myndighetene skal opprette gode strukturer som forplikter til å nå bærekraftsmålene innen 2030. Hvert år blir Høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF) arrangert i New York, som arbeidsgruppa følger tett. ForUM har én delegasjonsplass til høynivåforumet. Gruppa jobber også med Topplederforumet for bærekraftsmålene som ble opprettet i 2022.

Les hva vi mener norske myndigheter må gjøre i vår grunnposisjon på samstemt politikk for bærekraftig utvikling her


Medlemmer i arbeidsgruppa for bærekraftsmålene: FN-sambandet, Kirkens Nødhjelp, Fairtrade Norge, Sex og Politikk, Kirkerådet, Changemaker, Regnskogfondet, Spire, FORUT (Solidaritetsaksjon for utvikling), Norges Kristne Råd, KFUK-KFUM Global, lightup, Redd Barna, UNICEF, LNU, Strømmestiftelsen, Care, Digni, Oslosenteret


Kontaktperson:

Bilde av Aron Halfen

Aron Halfen

LEDER POLITIKK
Kontaktperson for: koordinering av politiske utspill, FNs bærekraftmål, ansvarlig næringsliv, Norge som investor, matsikkerhet, Topplederforum for bærekraftsmålene
+47 482 78 101