Arbeidsgruppa for klima

Arbeidsgruppa for klima arbeider for reduksjon av klimagasser og for at verden skal være i stand til å tilpasse seg klimaendringene. En rettferdig klimafinansiering basert på Norges historiske utslipp og våre ressurser er nødvendig for å kunne sikre en rettferdig omstilling til et klimavennlig samfunn. Dette innebærer også mekanismer for tap og skade.

Gruppas aktivitet er i hovedsak rettet inn mot internasjonale klimaforhandlinger. ForUM koordinerer norsk sivilsamfunns deltakelse til møtene gjennom å utvikle politiske standpunkter og annet påvirkningsarbeid overfor norske myndighetspersoner.

Klimagruppa skriver også høringsinnspill til stortingets og regjeringens forslag og saker. Vi bidrar til samfunnsdebatten i aktuelle klimarelevante saker. Gruppa møtes fast en gang i måneden. I perioder så møtes vi oftere, gjerne i forbindelse med opplæring i eller utarbeidelse av saker til klimatoppmøtene. Vi har opprettet en teknisk gruppe som i perioder møtes ukentlig, hvor vi trekker på organisasjonenes kunnskap og henter inn eksterne aktører som kan snakke om tema relevante for klimatoppmøtene.

Les hva vi mener norske myndigheter må gjøre i vår grunnposisjon på klima her


Medlemmer i klimagruppa: WWF Verdens Naturfond, Naturvernforbundet, Utviklingsfondet, Spire, Natur og Ungdom, KFUK-KFUM Global, Changemaker, Mellomkirkelig råd, Caritas, Redd Barna, Besteforeldrenes klimaaksjon, Miljøagentene, Kirkens Nødhjelp, SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Framtiden i våre hender, Norges Kristne Råd, Amnesty International Norge, Redd Barna


Kontaktperson:

Bilde av Lillian Bredal Eriksen

Lillian Bredal Eriksen

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: klima
+47 469 69 033