Arbeidsgruppa for natur

Arbeidsgruppa for natur følger FNs konvensjon for biologisk mangfold (CBD-Convention on Biodiversity) og implementeringen av Norges forpliktelser på natur og naturmangfold, særlig under den nye naturavtalen og Kunming-Montreal-målene.

ForUM koordinerer norsk sivilsamfunns arbeid inn mot internasjonale prosesser på natur, inkludert representasjon i den norske delegasjonen. Arbeidsgruppa utarbeider omforente posisjoner på natur, særlig innspill til den norske forhandlingsdelegasjonen i forkant av forhandlingsmøtene og anbefalinger for hvordan implementering bør skje.

Naturgruppa utarbeider sine innspill til internasjonale prosesser på engelsk, som er avtalespråket, for å gjøre det enklere å dele og innarbeide i konkrete tekstforslag. I perioder har arbeidet foregått på engelsk for å tilrettelegge for deltagere med engelsk som arbeidsspråk.

Etter den nye naturavtalen og Kunming-Montreal-målene ble vedtatt, har naturgruppa fokus på implementering og oppfølging både nasjonalt og internasjonalt.

Alle arbeidsgruppemøter er hybride og tilrettelegger for deltagelse fra utenfor Oslo.

Organisasjoner som ønsker å delta i dette arbeidet kan ta kontakt med ansvarlig fagrådgiver Ingrid Rostad for å få møteinnkallinger.

Les hva vi mener norske myndigheter må gjøre i vår grunnposisjon på natur her


Medlemmer i naturgruppa: WWF Verdens Naturfond, Regnskogfondet, Spire, Naturvernforbundet, Sabima


Kontaktperson:

Bilde av Ingrid Rostad

Ingrid Rostad

Leder politikk / Seniorrådgiver
Kontaktperson for: koordinering av politiske utspill, natur og biologisk mangfold (CBD), FNs miljøprogram (UNEP), sivilsamfunns handlingsrom
+47 908 91 440