Naturgruppa

Arbeidsgruppa for natur følger forhandlingene om en ny naturavtale (CBD-Convention on Biodiversity) og implementeringen av Norges forpliktelser på natur og naturmangfold.

ForUM koordinerer norsk sivilsamfunns arbeid inn mot forhandlingene, inkludert representasjon i den norske delegasjonen. Arbeidsgruppa utarbeider omforente posisjoner på natur, særlig innspill til den norske forhandlingsdelegasjonen i forkant av forhandlingsmøtene.

I arbeidsgruppa foregår mye av arbeidet på engelsk for å gjøre det mulig for representanter med engelsk som arbeidsspråk å delta. I tillegg utarbeides forhandlingsinnspill på engelsk, som er avtalespråket, for å gjøre det enklere å dele og innarbeide i konkrete tekstforslag.

Ved siden av arbeidet inn mot forhandlingene om ny naturavtale har gruppen prioritert oppfølging av forrige naturavtale, Aichi-målene, og å forberede implementeringen av den nye avtalen etter at den er vedtatt.

Organisasjoner som ønsker å delta i dette arbeidet kan ta kontakt med ansvarlig fagrådgiver Ingrid Rostad for å få møteinnkallinger.

Medlemmer i naturgruppa: WWF Verdens Naturfond, Regnskogfondet, Spire, Naturvernforbundet, Sabima


Kontaktperson:

Bilde av Ingrid Rostad

Ingrid Rostad

Fagrådgiver
Kontaktperson for: Natur og biologisk mangfold (CBD), sivilsamfunns handlingsrom, FNs Miljøprogram (UNEP)
+47 908 91 440