Arbeidsgruppa for utviklingsfinansiering

Arbeidsgruppa for utviklingsfinansiering arbeider for å sikre nok og rettferdig finansiering for å nå bærekraftsmålene.

Prosessen for utviklingsfinansiering handler om å følge opp avtaler og forpliktelser som har kommet ut av tre store internasjonale konferanser: konferansen i Monterrey i Mexico i 2002, konferansen i Doha i Qatar i 2008 og konferansen i Addis Ababa i Etiopia i 2015. I Addis-agendaen er følgende områder listet opp: nasjonal ressursmobilisering, privat finansiering, internasjonal bistand, internasjonal handel, gjeld og gjeldsbærekraft, strukturelle årsaker til ulikhet og vitenskap, teknologi, innovasjon og kapasitetsbygging.

Aktuelle prosesser er Financing for Development Forum (FfD Forum), der FNs medlemsland diskuterer årlig hvordan man skal sikre finansiering for bærekraftsmålene og oppfølging av anbefalingene til FACTI-panelet. I FACTI-panelet krever ForUM sammen med mange andre organisasjoner en skattekonvensjon i FN.

Les hva vi mener norske myndigheter må gjøre i vår grunnposisjon på utviklingsfinansiering her


Medlemmer i arbeidsgruppa for utviklingsfinansiering: Changemaker, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Tax Justice Network Norge


Kontaktperson: