Arbeidsgruppa for utviklingsfinansiering

Arbeidsgruppa for utviklingsfinansiering arbeider for å sikre nok og rettferdig finansiering for å nå bærekraftsmålene.

Prosessen for utviklingsfinansiering handler om å følge opp avtaler og forpliktelser som har kommet ut av tre store internasjonale konferanser: konferansen i Monterrey i Mexico i 2002, konferansen i Doha i Qatar i 2008 og konferansen i Addis Ababa i Etiopia i 2015. I Addis-agendaen er følgende områder listet opp: nasjonal ressursmobilisering, privat finansiering, internasjonal bistand, internasjonal handel, gjeld og gjeldsbærekraft, strukturelle årsaker til ulikhet og vitenskap, teknologi, innovasjon og kapasitetsbygging. I 2023 ble det vedtatt at man skal gjennomføre en ny internasjonal konferanse i Spania i 2025.

Aktuelle prosesser er Financing for Development Forum (FfD Forum), der FNs medlemsland diskuterer årlig hvordan man skal sikre finansiering for bærekraftsmålene. I 2024 og 2025 vil forberedelser og gjennomføringen av den nye fjerde internasjonale konferansen om utviklingsfinansiering være hovedfokus for prosessen.

I tillegg følger arbeidsgruppen prosessen for en skattekonvensjon i FN, der det er forventet at man starter forhandlinger i 2025. I 2024 skal statene bli enige om utgangspunktet for å starte forhandlinger om en rammekonvensjon om internasjonalt skattesamarbeid.

Les hva vi mener norske myndigheter må gjøre i vår grunnposisjon på utviklingsfinansiering her


Medlemmer i arbeidsgruppa for utviklingsfinansiering: Atlas-alliansen, Changemaker, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Tax Justice Norge, Spire, KFUK-KFUM Global, SAIH


Kontaktperson:

Bilde av Kathrine Sund-Henriksen

Kathrine Sund-Henriksen

Generalsekretær
Kontaktperson for: alle ForUMs saker, organisasjon, medieutspill
+47 411 05 167