Arbeidsgruppa for Norge som investor

Arbeidsgruppen for Norge som investor arbeider for at Statens pensjonsfond utland (SPU) og andre norske investorer praktiserer åpenhet og prioriterer hensynet til menneskerettigheter og miljø i sin virksomhet.

Blant temaene gruppa jobber med er SPU sitt arbeid for å operere i tråd med målene i Parisavtalen, åpenheten rundt fondets ansvarlighetsarbeid og styrking av det etiske rammeverket for fondet. Gruppa møtes månedlig, med litt hyppigere møter i travle perioder. Aktuelle prosesser for arbeidsgruppa er den årlige stortingsmeldingen om Oljefondet, fondets egen ansvarlighetsmelding og eventuelle utvalg nedsatt av regjeringen for å vurdere aspekter ved fondets arbeid.

Medlemmer i arbeidsgruppa for Norge som investor: Spire, Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG), Attac, Changemaker, Norsk Folkehjelp, Framtiden i våre hender, Besteforeldrenes klimaaksjon, FORUT (Solidaritetsaksjon for utvikling), Amnesty International Norge, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Habitat Norge, UNICEF, Care, Tax Justice Network, ICAN Norge, Greenpeace, Natur og Ungdom, Fellesutvalget for Palestina

Les mer om sivilsamfunnets arbeid for å påvirke Oljefondet til å bli en mer ansvarlig investor

Les hva vi mener norske myndigheter må gjøre i vår grunnposisjon på ansvarlige investeringer her


Kontaktperson: