Arbeidsgruppa for ansvarlig næringsliv

Arbeidsgruppa for ansvarlig næringsliv jobber for at norske selskaper, og selskaper med virksomhet i Norge, lar hensynet til menneskerettigheter og miljø være førende for sin virksomhet.

Gruppa jobber med spørsmål om næringslivets ansvar for menneskerettigheter. Dette inkluderer arbeidet med implementering og oppfølging av Åpenhetsloven, oppdatering av OECDs retningslinjer, statens eierskap og konkrete saker hvor norske selskaper har handlet i strid med grunnleggende rettigheter. I tillegg følger gruppa politiske prosesser som statsbudsjettet og eierskapsmeldingen. Gruppa møtes som oftest én gang i måneden.

Medlemmer i arbeidsgruppa for ansvarlig næringsliv: Norges Vel, Industri Energi, lightup, Fellesrådet for Afrika, Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG), Framtiden i våre hender, FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, Changemaker, Kirkens Nødhjelp, Plan Norge, FN-sambandet, Redd Barna, Spire, Norges Kristne Råd, UNICEF, Norsk Folkehjelp, FIAN Norge, Care, Foreningen for internasjonale vannstudier (Fivas)


Kontaktperson:

Bilde av Aron Halfen

Aron Halfen

LEDER POLITIKK
Kontaktperson for: koordinering av politiske utspill, FNs bærekraftmål, ansvarlig næringsliv, Topplederforum for bærekraftsmålene
+47 482 78 101