Innhold som omhandler emnet «FNs nye utviklingsmål»


Stortingsflertall vil ha bærekraftsmålplan
Politisk seier:

Stortingsflertall vil ha bærekraftsmålplan

Et flertall på Stortinget vil at Norge skal lage en plan for hvordan bærekraftsmålene  skal nås.  –Veldig bra.  Sivilsamfunnet bør få være med på å lage en god plan. Vi har ingen plan B eller planet B, sier ForUM som lenge har etterlyst dette.

Utviklingsmeldingen på høring
Høringsinnspill:

Utviklingsmeldingen på høring

Les ForUMs høringssvar og se Stortingshøringen på Stortingsmelding 24 "Felles ansvar for felles framtid. Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk".

Utviklingsmeldingen lansert
Utviklingsmeldingen:

Utviklingsmeldingen lansert

Regjeringen ønsker tverrpolitisk enighet om noen langsiktige bistandsatsninger på høyt nivå fram mot 2030 for å bekjempe fattigdom, lindre nød og nå bærekraftsmålene, sa Børge Brende som i går presenterte utviklingsmeldingen.

Innspill til havmeldingen:

Viktig havsatsning, men noe ustemt

-Vi berømmer regjeringens satsning på sunne og produktive hav, men savner samstemthet, sier Forum for utvikling og miljø i innspill til Stortinget sendt i dag før høring torsdag om regjeringens havmelding.

Nytt forskningsskip og havmelding
SDG 14:

Nytt forskningsskip og havmelding

- Innsatsen for rene og bærekraftige hav må styrkes, sa statsminister Erna Solberg som i dag både lanserte en ny Stortingsmelding om hav og døpte det nye forskningsskipet Fridtjof Nansen. 

Høyre vil lage SDG-plan
Politisk seier:

Høyre vil lage SDG-plan

"Høyre vil arbeide for å nå FNs bærekraftsmål og utarbeide en plan for hvordan Norge kan nå disse målene" står det nye programmet. -Veldig bra! Det har vi jobbet for. Vi trenger en plan: Vi har ingen planet B, sier Forum for utvikling og miljø.

Kjøper Oljefondet infrastruktur og fornybar?
Forvaltning av SPU:

Kjøper Oljefondet infrastruktur og fornybar?

Det kan gå mot seier i vår: Flere av partiene vil la Oljefondet investere i infrastruktur som fornybar. -Ansvarlig og framtidsrettet å investere pensjonspengene våre i mindre klimarisiko og mer bærekraftig utvikling, sier leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø.

SDG High Level Political Forum (HLPF)

For å følge opp FNs bærekraftsmål holdes det årlige Høynivåmøtet HLPF i FNs hovedkvarter i New York. Bærekraftsmål 1, 2, 3, 5, 9, 14 og 17 blir særlig gjennomgått. ForUM deltar, og vil koordinerer innspill i forkant.

Sammen for effektiv bistand
Internasjonalt samarbeid:

Sammen for effektiv bistand

Regjeringer lover å styrke sivilsamfunnets rolle som utviklingsaktør. Det skjedde under et toppmøte om globalt partnerskap for effektivt utviklingssamarbeid. ForUM deltok.

Store helseframskritt
Nyhet: :

Store helseframskritt

Gode nyheter: Vi lever lenger og med mindre sykdom. Utviklingsland har hatt den største framgangen. SDG 3 skal sikre bedre helse innen 2030. Global helse prioriteres også i statsbudsjettet for 2017.

Bærekraftsmålene i nasjonalbudsjettet

Bærekraftsmålene i nasjonalbudsjettet

Bra at bærekraftsmålene nå er i statsbudsjettet, men vi trenger et grønt skifte, en god strategi og samstemthet for å nå målene, sier Forum for Utvikling og Miljøs nye leder.

Konflikt stopper utvikling
Sårbare stater :

Konflikt stopper utvikling

Hvordan nå bærekraftsmålene i sårbare stater som er preget av krise og konflikt? ForUM og FN-organisasjonene inviterer utenriksministeren, KrF-lederen, FN og sivilsamfunn til debatt.

300 ledere i Oslo for FNs bærekraftmål

300 ledere i Oslo for FNs bærekraftmål

Børge Brende, presidenten i Afrikabanken, FNs SDG-ansvarlige og ForUM er blant innlederne på et seminar mandag om hvordan næringslivet o.a kan bidra til bærekraftsmålene. Vertskap er UD, NHO, Yara og ForUM.

Politisk innspill:

Brev til umin fra nordiske NGOer om FNs GS' rapport om post-2015-oppfølging

Innen 15. november vil FNs medlemsland gi innspill til FNs generalsekretærs rapport om gjennomføring av post-2015-agendaen (agenda 2030). Vedlagt brev fra sivilsamfunnsplattformer i Sverige, Danmark, Finland og Norge (ForUM for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner), som samler flere hundre nordiske organisasjoner. Brevet er sendt til disse landenes regjeringer.

I brevet understreker vi betydningen av blant annet åpenhet, rapportering, disaggregerte data, tett oppfølging, samstemthet, inkludering, bredt samarbeid og tilstrekkelig finansiering for å nå bærekraftsmålene.

I lys av dette ser vi med sterk uro på forslag til dramatiske kutt i den langsiktige bistanden. Vi har forståelse for de vanskelige prioriteringene som skal gjøres. Likevel vil vi understreke at man ikke løser flyktningkrisen gjennom å redusere kraftig støtten til viktige tiltak for bedre å forstå, forebygge og redusere konflikt, fattigdom og katastrofer som folk flykter fra. Fra flere av våre medlemmer har det blant annet kommet en rekke forslag som både vil kunne gi miljøgevinst og milliardinntekter, for eksempel i form av grønne skatter og avgifter, istedenfor å ta fra de som har minst.


[OK]

FNs bærekraftsmål - gjennomføring på bakken

Hvordan skal FNs bærekraftsmål nås? Kom på møtet fredag kl 13 og hør statsminister Erna Solberg, Hilde Frafjord Johnson, Fafo-forskere, FN-sambandet, UNICEF, LNU og Forum for Utvikling og Miljøs Borghild T. Krokan snakke om hva som trengs for å lykkes.

FNs bærekraftsmål vedtas

FNs bærekraftsmål vedtas

Vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom, og den siste som har mulighet til å stoppe klimaendringene. I morgen vedtas verdens ledere FNs nye bærekraftsmål som erstatter tusenårsmålene. 

FN-enighet om bærekraftsmål

FN-enighet om bærekraftsmål

Verdens land har i kveld blitt enige om nye mål for bærekraftig utvikling. Innen 2030 skal ekstrem fattigdom utryddes. -Historisk, sier ForUM som har fulgt FN-forhandlingene fra begynnelsen.

Politisk innspill:

Respons på SDG-utkast 26 juli 2015

Forhandlingene om FNs bærekraftsmål i New York er inne i sin siste fase. Førstkommende fredag skal avtalen som formelt vedtas av verdens ledere i september være på plass. ForUM har sendt kommentarer til den norske delegasjonen på siste utkast til forhandlingstekst. 

Enighet om finansieringsavtale i Addis Abeba

Enighet om finansieringsavtale i Addis Abeba

Onsdag kveld ble det enighet om avtale om finansiering for utvikling. -Viktig for sluttforhandlingene om bærekraftsmålene neste uke, men dessverre ble det ikke globalt skatteorgan, sier ForUM.

Forhandlinger om bærekraftsmål mandag

Forhandlinger om bærekraftsmål mandag

Om 100 dager skal verdens ledere forplikte seg til en plan for å utrydde fattigdom innen 2030. Neste uke fortsetter FN-forhandlingene om disse nye bærekraftsmålene. ForUM, som er tilstede i New York, har sendt innspill til den norske delegasjonen og møtte den forrige uke. 

ForUM's response to the SDG zero draft June 2015
Politisk innspill:

ForUM's response to the SDG zero draft June 2015

Next week a new draft of the new sustainable development goals post-2015 to be adopted in September will be discussed at the UN, including declaration, revised targets, means of implementation and follow-up and review. ForUM has sent the following response to the Norwegian Delegation, discussed with the Ministry of Foreign Affairs last week: 

http://www.forumfor.no/assets/docs/ForUMs-response-to-the-Post2015-Zero-Draft-June-2015.pdf 

Kampen om nye globalmål

Kampen om nye globalmål

– Dei nye måla, som også omfattar miljø, skal nå fram til alle menneske. Så då må vi her heime sjå på om vi gjer nok for å kjempe miljøproblema, korleis vi bidreg, seier ForUM-rådgiver, Borghild Tønnesen-Krokan til NRK.