Utviklingsmeldingen lansert

Utviklingsmeldingen lansert

Regjeringen ønsker tverrpolitisk enighet om noen langsiktige bistandsatsninger på høyt nivå fram mot 2030 for å bekjempe fattigdom, lindre nød og nå bærekraftsmålene, sa Børge Brende som i går presenterte utviklingsmeldingen.

I går presenterte utenriksminister Børge Brende en ny Stortingsmelding om langsiktig utviklingspolitikk og bærekraftsmålene, den såkalte Utviklingsmeldingen som ble lagt ut på regjeringens hjemmesider i dag etter statsråd. 

Norge skal fortsatt opprettholde et høyt bistandsnivå, lovte regjeringen i sin melding til Stortinget. Bistanden skal imidlertid "brukes smartere, styrke fokus på resultater og øke den samlede effekten", heter det i et sammendrag av meldingens hovedpunkter.

– Hovedmålet er i tråd med bærekraftsmålene: å utrydde all ekstrem fattigdom i verden, men for å nå dette må vi også lykkes med gjennomføringen av de andre målene. Meldingen handler om hvordan Norge skal spille en aktiv rolle i å sikre at målene gjennomføres, sa utenriksministeren under lanseringen i Oslo.

Utenriksministeren understreket at fattigdomsreduksjon, lindring av nød og oppnåelse av bærekraftsmålene er hovedlinjene i norsk bistand. Det skal være fokus på de fattigste landene, spesielt i Afrika. Bistanden skal konsentreres om 20 til 25 partnerland.

Regjeringens hovedsatsninger vil være global helse, utdanning, jobbskaping, humanitær bistand samt klima og miljø. Bistand til fornybar energi skal dobles, varsler regjeringen. 

Både sivilsamfunn og næringsliv anses som sentrale partnere.

-Vi gratulerer regjeringen med utviklingsmeldingen og gleder oss til å lese den nøye. Meldingen ser ut til å inneholde viktige satsninger for å bekjempe fattigdom og nå bærekraftsmålene. Samarbeid på tvers er nødvendig for å lykkes med dette, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner som har gitt innspill til meldingen og bidrar med tverrfaglige anbefalinger til alle 17 bærekraftsmålene. 

For å møte utfordringene knyttet til sårbare stater, ofte i krise og konflikt, skal det utarbeides en "sårbarhetsstrategi", varslet Brende.

– Hvis vi ser på hvor de fattige i verden bor, er fattigdommen nært knyttet til sårbare situasjoner, sa utenriksministeren, og nevnte blant annet landene rundt Tsjadsjøen, Sør-Sudan, Somalia og Jemen som preges av voldelige konflikter og svakt styresett.

Brende vil også opprette en kunnskapsbank som verktøy for å formidle faglig
rådgivning til fattige land i utvalgte sektorer der Norge har særlig
kompetanse, noe KrF har foreslått. Dette gjelder blant annet områder som «Olje for utvikling», «Skatt for utvikling» og «Fisk for utvikling». 

Regjeringen besluttet høsten 2016 å starte arbeidet med Stortingsmelding om utviklingspolitikken (Utviklingsmeldingen) i lys av FNs bærekraftsmål.
Meldingen ble tilgjengelig i dag, men ble i går presentert på et arrangement hos Norad der representanter for sivilsamfunn (Redd Barna) og næringsliv (DNV-GL, Telenor, Scatec Solar) samt Norads direktør var invitert til å kommentere meldingen. Se arrangementet på nett-tv.

Høring ventes rundt 24. april. Saksordfører er Sylvi Graham (Høyre). Forum for utvikling og miljø koordinerer innspill til meldingen.

Forum koordinerer også innspill til regjeringes rapportering om gjennomføring av bærekraftsmålene i 2016. I tillegg arbeider organisasjonen med en større innspillsrapport som tar for seg alle 17 bærekraftsmålene.


Relevante emner