Innspill til Finanskomiteen om statsbudsjettet

Bærekraftsmålene er nå i statsbudsjettet for 2017. Les ForUMs høringsinnspill til finanskomiteen.