Stortingsflertall vil ha bærekraftsmålplan

Stortingsflertall vil ha bærekraftsmålplan

Et flertall på Stortinget vil at Norge skal lage en plan for hvordan bærekraftsmålene  skal nås.  –Veldig bra.  Sivilsamfunnet bør få være med på å lage en god plan. Vi har ingen plan B eller planet B, sier ForUM som lenge har etterlyst dette.

Stortingsmeldingen «Meld. St. 24 (2016–2017) Felles ansvar for felles fremtid — Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk» (utviklingsmeldingen) ble lansert i slutten av april. I innstillingen fra Stortingets utenriks- og forsvarskomite forrige uke gjør medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti felles sak. Dette flertallet "vil ha en plan for hvordan Norge vil gjennomføre FNs bærekraftsmål, nasjonalt og internasjonalt."

-Veldig bra! Det har vi jobbet for. Vi trenger en plan: Vi har ingen planet B, sier  daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø (ForUM), et nettverk av 50 norske organisasjoner. Hun henviser til at dersom alle skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittsnordmann hadde vi trengt mer enn to jordkloder. 

ForUM leder understreker at sivilsamfunnet som partnere og pådrivere bør inkluderes i arbeidet med å lage en plan. 

-Sivilsamfunnet er ofte nærmere de sårbare og problemene, og kan bidra til at målene nås, sier hun.

I 2015 vedtok verdens ledere 17 bærekraftsmål for å avskaffe ekstrem fattigdom og stanse klimaendringene innen 2030. Siden den gang har Forum for utvikling og miljø stadig tatt til orde for at regjeringen utarbeider en strategi og langsiktig plan for hvordan målene skal nås med og i Norge. Regjeringen avviste forslaget, men startet høsten 2016 arbeidet med en Stortingsmelding om hvordan Norge kunne bidra til at målene ble nådd ute.

ForUM var vært positiv til dette, men påpekte overfor Storting og regjering at dette ikke erstatter behovet for en langsiktig, trinnvis plan for hvordan målene skal nås nasjonalt og Norges bidrag internasjonalt. Norge har bedt om at både Stortinget, sivilsamfunnet og andre aktører inkluderes i dette planarbeidet, slik at man får mest mulig langsiktighet og tverrpolitisk enighet om noen hovedlinjer, og altså ikke bare fortsetter som før, "business as usual".

I sitt partiprogram tidligere i år skrev at regjeringspartiet Høyre at "Høyre vil arbeide for å nå FNs bærekraftsmål og utarbeide en plan for hvordan Norge kan nå disse målene" står det nye programmet, og fikk ros av ForUM.