Planløst statsbudsjett

Planløst statsbudsjett

Bærekraft er overskriften på regjeringens arbeid, men uten en plan er det lett å rote seg bort på veien mot bærekraftsmålene, advarer Forum for utvikling og miljø.

Under trontalen mandag denne uken sa Kong Harald at bærekraft er overskriften på regjeringens arbeid. Kongen uttalte også at FNs bærekraftsmål er styrende for norsk utviklingspolitikk. Dagen etter fulgte statsminister Erna Solberg opp med å si at regjeringens hovedprosjekt er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. I dagens statsbudsjett heter det at FNs bærekraftsmål har gitt en ny global dagsorden for utvikling. “Marsjordenen er klar, med felles innsats skal fattigdom utryddes innen 2030.” 

Samtidig som bærekraftig utvikling fremholdes som regjeringens hovedprosjekt, viser dagens statsbudsjett få tegn til at regjeringen har bestemt hvordan den skal oppnå bærekraftig utvikling, mener Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner:

Skal regjeringen lykkes med å nå bærekraftsmålene, må regjeringen presentere planen den har varslet. Dette må være en langsiktig og trinnvis plan med effektive og omfattende grep for hvordan vi skal nå bærekraftsmålene. Vi har altså fått et planløst statsbudsjett for bærekraftig utvikling, sier Borghild Tønnessen-Krokan, leder for Forum for utvikling og miljø.

Mens Norge ligger godt an til å nå flere av målene er andre mål langt utenfor rekkevidde. Som eksempel nevner hun at verken norske klimagasskutt eller mål om kutt er i tråd med å nå Parisavtalens 2-gradersmål, og at Norges økologiske fotavtrykk er altfor høyt.

Svak rapportering på bærekraft og samstemt politikk for utvikling

I statsbudsjettet rapporterer regjeringen på FNs bærekraftsmål og på samstemtheten i norsk utviklingspolitikk. Forum for utvikling og miljø mener rapporteringen bærer preg av å være en skryteliste, og ikke sier nok om hva som skal gjøres for å få til en reell bærekraftig utvikling. 

Det er positivt at regjeringen rapporterer på Norges arbeid med å nå bærekraftsmålene og på samstemthet i norsk utviklingspolitikk, men rapporteringen er selektiv, lite konkret og synliggjør ikke interessemotsetninger sier Tønnessen-Krokan.

Samstemt politikk for utvikling handler om at all norsk politikk skal dra i samme retning for en bærekraftig utvikling, slik at utviklingspolitikken ikke undergraves av annen politikk. For eksempel undergraver norsk oljeutvinning klimainnsatsen. Et annet eksempel er at Norge selger militærmateriell til krigførende parter i Jemen som bomber skoler og sykehus. Regjeringen har imidlertid valgt å konsentrere samstemtrapporteringen utelukkende omkring korrupsjon - uten å nevne at den globale våpenhandelen står for 40% av korrupsjonen i verdenshandelen.

Regjeringen varsler viktige utviklingspolitiske satsninger på for eksempel global helse, klima og næringsutvikling. Det er bra, men om norsk utviklingspolitikk skal være effektiv, må ikke Norge gi med den ene hånden og ta med den andre, sier Tønnessen-Krokan.

Forum for samstemthet

Forum for utvikling og miljø er positiv til at regjeringen vil opprette et samstemthetsforum bestående av politikere, sivilsamfunn, forskere og næringsliv. Det skal ifølge regjeringen gi innspill til og drøfte årlige rapporter til Stortinget om samstemt politikk for utvikling.

Dette forumet bør også involveres i å utvikle den varslede handlingsplanen for å nå FNs bærekraftsmål. Det håper vi neste års statsbudsjett vil bære preg av, slik at vi da får et framtidsrettet statsbudsjett for et reelt grønt skifte som vi kan være stolte av. Vi har ingen planet B, sier Forum for utvikling og miljø.Kontakt:
Leder, Borghild Tønnessen-Krokan / 920 91 689 / Borghild@forumfor.no
Kommunikasjonsrådgiver, Hannah Eline Ander / 93 65 22 61 / Hannah@forumfor.no


​ FNs bærekraftsmål

I 2015 vedtok verdens ledere Agenda 2030 som erstattet FNs tusenårsmål. Agendaen inneholder Bærekraftsmålene – 17 mål og 169 delmål for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Agenda 2030 inneholder også mål for hvordan dette arbeidet skal finansieres.

Mer informasjon: 17 mål. Én framtid. Slik kan Norge nå FNs bærekraftsmål