Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til

Mål 7

Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til

VisLukk delmål

7.1 Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris.

7.2 Innen 2030 betydelig øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk.

7.3 Innen 2030 doble energieffektivitetsraten på verdensbasis.

7.a Innen 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forskning og teknologi på området ren energi, herunder fornybar energi, energieffektivisering og en avansert og renere teknologi for fossilt brensel, samt fremme investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for ren energi.

7.b Innen 2030 utbygge infrastruktur og oppgradere teknologi for å tilby moderne og bærekraftige energitjenester til alle innbyggere i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes respektive støtteprogrammer.

ForUM i media

Oljefondet skulle ut av kullkraft: Står fortsatt med 74 milliarder i kullindustrien

Stavanger Aftenblad, 6. mars 2019

Snart fire år etter Stortingets historiske vedtak om å trekke Oljefondet ut av kullindustrien, har fortsatt fondet 74 milliarder kroner i kullindustrien.

Vedtok uttrekk i 2015: 27. mai 2015 var en gledens dag for de som i en årrekke hadde jobbet for at Oljefondet skulle trekke seg ut av kullkraftindustrien. Da vedtok nemlig Stortinget å trekke ut selskaper med mer enn 30 prosent kull ut i porteføljen ut av Oljefondet.

–Vi er veldig glade for at Oljefondet trekker seg ut av kull. Gratulerer til Stortinget og alle som har stått på. Framtiden i våre hender, WWF, Greenpeace, flere av våre medlemmer og mange andre hasr gjort en kjempeinnsats. Dette er en viktig seier for klima, miljø og helse jublet daglig leder Andrew Preston i Forum for Utvikling og Miljø - et nettverk med 50 norske organisasjoner.

Stavanger Aftenblad