Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til

Mål 7

Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til

VisLukk delmål

7.1 Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris.

7.2 Innen 2030 betydelig øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk.

7.3 Innen 2030 doble energieffektivitetsraten på verdensbasis.

7.a Innen 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forskning og teknologi på området ren energi, herunder fornybar energi, energieffektivisering og en avansert og renere teknologi for fossilt brensel, samt fremme investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for ren energi.

7.b Innen 2030 utbygge infrastruktur og oppgradere teknologi for å tilby moderne og bærekraftige energitjenester til alle innbyggere i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes respektive støtteprogrammer.