Etterlyser større energiambisjoner

Etterlyser større energiambisjoner

Skal alle få tilgang til ren energi innen 2030, må det satses stort også på fornybare energiløsninger utenfor strømnettet, mener Forum for utvikling og miljø som inviterte utviklingsministeren til debatt.

Med bærekraftsmål 7 har verdens land blitt enige om at hele verdens befolkning skal ha tilgang til ren energi til en overkommelig pris innen 2030. 

Sammen med WWF Verdens Naturfond, FIVAS og Naturvernforbundet inviterte Forum for utvikling og miljø (ForUM) fredag 22. juni til frokostseminar på Litteraturhuset om hvordan vi kan nå bærekraftsmål 7 om ren energi til alle til en overkommelig pris innen 2030. 

Neppe ren energi til alle uten småskala-satsing

Så mange som 1,1 milliarder mennesker mangler i dag tilgang til strøm. Med dagens politikk og investeringer vil hele 674 millioner mennesker være uten tilgang til strøm i 2030. 

Bårdvegarsolhjell-sdg7.jpg#asset:5633

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell, ønsket velkommen og presenterte rapporten ‘Gå mot strømmen’ - et innspill til regjeringens arbeid for å nå bærekraftsmål 7. 

I følge det internasjonale energibyrået (IEA) vil hele 72% av de 674 millionene som anslås å stå uten strøm i 2030 kunne få strøm innen 2030 via desentraliserte løsninger som minigrid eller hjemmebaserte systemer. Disse systemene bruker solenergi og andre former for fornybar energi. Men investeringene uteblir. Skal vi gi ren energi til alle allerede innen 2030, må vi derfor se en storstilt satsing på dette. Vi må se en ny politikk og økte investeringer i fornybare småskala-løsninger, sa Solhjell.

Etterlyser større ambisjoner fra Astrup 

Organisasjonene understreket at man både trenger storskala- og småskala energiløsninger, men fryktet at regjeringen legger opp til et business-as-usual-scenario for den norske bistanden der off-grid løsninger ikke prioriteres høyt nok.

Utviklingsminister Nikolai Astrup var til stede og kommenterte organisasjonenes innspill. Norsk energibistand har i mange år vært fokusert på å investere i større strømnett. Forum for utvikling og miljø mener det er positivt at ministeren også løftet viktigheten av småskala-løsninger. I sammenheng med at norsk energibistand skal dobles, ba organisasjonene om en storstilt satsing på småskalaløsninger som når de fattigste. 

- Vi vil neppe greie å gi ren energi til alle innen 2030 om vi fortsetter som før. Skal målet nås, trenger vi en ambisiøs satsing, både fra vår egen utviklingsminister og internasjonalt, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, som var ordstyrer. 


Les rapporten "Gå mot strømmen" her.

Les ministerens innlegg her.

Les flere saker om norsk energibistand her.

somebilde-sdg7.jpg#asset:5414


Debatten om norsk energibistand

Politikknotatet "Gå mot strømmen" utløste våren 2018 en debatt om norsk energibistand på Bistandsaktuelt:

8. mai: 
Kronikk fra organisasjonene


25. mai: 
Svar fra Norfund og Norad

28. mai: 
Svar fra Nikolai Astrup

6. juni:
Reaksjon fra organisasjonene

Bærekraftsmål 7

"Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til innen 2030."

Les mer om mål 7 her.