ForUMs innspill til GST

GST er en toårig prosess hvor alle partslandene kollektivt gjennomgår og evaluerer hvor de har gjort fremskritt mot å nå målene i Parisavtalen – og hvor de ikke gjør det. Foto: Aaron Greenwood/Unsplash

ForUMs innspill til GST

Forum for utvikling og miljø (ForUM) har sendt inn innspill til den første globale gjennomgangen, Global Stocktake (GST), av alle lands klimainnsats siden Parisavtalen ble inngått i 2015.


- For at verden skal holde seg innenfor 1.5 grader oppvarming, er det helt avgjørende at den globale gjennomgangen sannferdig viser hva som er oppnådd i henhold til Parisavtalen og ikke. Like viktig er det at den resulterer i en sterk og forpliktende avtale om hva som må gjøres fremover av tiltak for utslippskutt og finansiering frem mot 2030 og 2050, sier Lillian Bredal Eriksen, seniorrådgiver for klima og matsikkerhet i ForUM.

Innspillet til den norske delegasjonen inneholder anbefalinger til struktur og tema for slutterklæringen som skal vedtas på FNs klimatoppmøte COP28 i Dubai. Les innspillet til her.

De viktigste temaene for ForUM er:

  • Utslippskutt, inkludert utfasing av fossilt brensel innen 2050, med store kutt i tråd med vitenskapen (FNs klimapanels anbefalinger om utslippskutt for å nå 1,5 gradersmålet) i både produksjon og forbruk innen 2030.
  • Avslutning av all offentlig finansiering av fossile brensler og stans av nye fossile prosjekter i tråd med IEAs anbefalinger.
  • Energiomstilling, f.eks. 1,5 terrawatt årlig innen 2030 og effektivisering og en 4 prosent effektivisering med 2022 som basisår.
  • Klimafinansiering, det vil si tilstrekkelig, addisjonell og gavebasert finansiering til omstilling, tilpasning og tap og skade).

GST er en toårig prosess hvor alle partslandene kollektivt gjennomgår og evaluerer hvor de har gjort fremskritt mot å nå målene i Parisavtalen – og hvor de ikke gjør det. Prosessen hadde oppstart på SB56 i Bonn 2022 og pågår frem til COP28 i 2023. Deretter skal den gjentas hvert femte år, ideelt sett til målene i Parisavtalen er nådd.


Kontakt

Bilde av Lillian Bredal Eriksen

Lillian Bredal Eriksen

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: klima
+47 469 69 033