Åpner for gruvedrift på havbunnen

Flere av ForUMs medlemmer reagerer sterkt på at regjeringen åpner for gruvedrift på havbunnen. Foto: Conor Sexton / Unsplash.

Åpner for gruvedrift på havbunnen

Regjeringen har sammen med Høyre og Frp blitt enige om å åpne for gruvedrift på havbunnen. - En samlet miljøbevegelse har ropt varsko lenge. Det er trist at regjeringen nå faktisk åpner for det potensielt største naturinngrepet noensinne, sier Ingrid Rostad, seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø.

Gruvedrift på havbunnen er svært omstridt. Miljøbevegelsen har lenge advart om at å åpne for utvinning av havbunnsmineraler trosser miljøfaglige råd og at det finns alt for lite kunnskap om de mulige konsekvensene for naturen på havbunnen.

- At Norge nå går foran i et bokstavelig kappløp mot bunnen i havforvaltning er ikke forenelig med et godt omdømme som havnasjon, og Norges rolle som leder av Havpanelet, sier Rostad.

Miljødirektoratet mener det ikke er faglig grunnlag for å åpne for gruvedrift på havbunnen. FNs miljøprogram, Verdens økonomiske forum og Havpanelet har konkludert med at det trengs langt mer kunnskap for å vurdere konsekvensene av utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel.

Likevel blir Norge nå et av de første landene i verden som åpner for kommersiell gruvedrift på havbunnen. Flere av ForUMs medlemmer reagerer sterkt.

- Ikke mindre enn en skandale

– Dette er den største skampletten i norsk havforvaltningshistorie i moderne tid og spikeren i kista for Norges omdømme som en ansvarlig havnasjon, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

– At regjeringen og deler av opposisjonen nå er enige om å gå videre med utvinning på havbunnen mot alle faglige råd og med en konsekvensutredning som har fått slakt fra alle hold, er ikke mindre enn en skandale, fortsetter hun.

Også Spire reagerer kraftig på beslutningen.

- Det er direkte flaut at Norge kjemper om å være først i kappløpet om å ødelegge mest natur. At Høyre og FrP nå sikrer flertall for de hårreisende planene til regjeringa er alvorlig, sier Lise Saga, fungerende leder i Spire.

Vanvittig og sjokkerende

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, mener det er "ren risikosport” og sier man ikke vet hva havbunnen rommer.

– Det er helt vanvittig å åpne enorme områder for gruvedrift når vi ikke aner konsekvensene. Dette er svært dårlige nyheter for livet i dyphavet, og det bryter med faglige råd, sier han.

Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, sier i E24 at de hadde forventet at Høyre skulle vise seg som det ansvarlige partiet sammenlignet med regjeringen.

– Det er direkte sjokkerende at Høyre går med på å åpne for det som potensielt er Norges største naturinngrep noensinne, på et så syltynt kunnskapsgrunnlag. Dette er å påføre en enorm trussel for havene og alt det gir oss, å gå en blindvei til det grønne skiftet og å vise fingeren til ordentlig forvaltning.

– Ved å sende dette signalet er Norge med på å gi grønt lys til et ville vesten av utvinning i internasjonale farvann, sier Gylver videre.

- Naturfiendtlig

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, er og kritisk.

- Jeg har behov for å slå i hjel med en gang at gruvedrift på havbunnen trengs for å gjennomføre det grønne skiftet. Ikke bare bryter det totalt med prinsippet om at klimakrisa og naturkrisa må løses i sammenheng. Det er også sånn at mineralene vil komme for sent til det grønne skiftet, sier hun.

- Å lene oss på gruvedrift på havbunnen er derfor ikke bare en naturfiendtlig omstilling – det er også en dårlig omstilling. For å lykkes med å kutte utslippene våre, nytter det ikke å bare fortsette med alt det samme, på en litt annen måte. Vi er nødt til å endre måten vi lever på. Bedre utnyttelse av mineralene vi allerede har i kretsløpet er til det beste for både natur og klima, fortsetter hun.

Stortinget kan fortsatt være en siste skanse

Et viktig punkt i enigheten mellom regjeringen og Høyre og Frp er at en eventuell beslutning om å åpne for utvinning vil måtte tas i Stortinget.

- Det er en mager trøst, men likevel viktig at Stortinget skal ha et siste ord før utvinning kan starte. Vi håper Stortinget kan bli en siste skanse for ansvarlig havforvaltning når den tid kommer, avslutter Rostad.


For mer informasjon, kontakt:

Bilde av Ingrid Rostad

Ingrid Rostad

Leder politikk / Seniorrådgiver
Kontaktperson for: koordinering av politiske utspill, natur og biologisk mangfold (CBD), FNs miljøprogram (UNEP), sivilsamfunns handlingsrom
+47 908 91 440