Samstemt sivilsamfunn krever plan for Oljefondets nullutslippsmål

Samstemt sivilsamfunn krever plan for Oljefondets nullutslippsmål

Tirsdag 3. mai deltok ForUM på høring hos finanskomiteen om årets stortingsmelding om Statens pensjonsfond utland (SPU). Hovedbudskapet var behovet for en tydelig plan for å nå et nullutslippsmål for fondet, og større åpenhet rundt fondets investeringer.

Trenger plan for å nå nullutslippsmålet

I august anbefalte Schanke-utvalget, som regjeringen satte ned for å vurdere fondets eksponering for klimarisiko, at det bør settes et nullutslippsmål for fondet. Siden den gang har også regjeringen gjentatt forslaget fra utvalget om at fondet bør ha en ambisjon om å bli verdensledende på å håndtere klimarisiko.

ForUM uttrykte i sitt høringsinnspill glede over disse signalene, og påpekte at det å bidra til å nå målene i Parisavtalen er det eneste riktige å gjøre for ansvarlige investorer. Samtidig understreket vi at et nullutslippsmål i seg selv ikke er nok. Skal Stortinget kunne kontrollere at fondet faktisk er i rute til å møte et slikt mål, trengs det konkrete delmål, utslippsbaner og jevnlig rapportering.

Flere av ForUMs medlemsorganisasjoner deltok på høringen og kom med lignende høringsinnspill. Saksordfører Frode Jacobsen (Ap) kommenterte at organisasjonene var samkjørte i sine innspill.

Onsker mer åpenhet om ansvarlighetsarbeidet

ForUM spilte også inn behovet for mer åpenhet i fondets ansvarlighetsarbeid. Til tross for at Oljefondet har tatt mange riktige steg på dette området de siste årene, er det fortsatt ting som gjenstår. Oljefondet introduserte i fjor risikobasert forhåndsfiltrering, som betyr at de nå vurderer alle selskaper for risiko knyttet til menneskerettigheter, selskapsstyring og miljø i forkant av en investering.

Rapporteringen på dette, og på andre områder av ansvarlighetsarbeidet, fremstår likevel fortsatt som anekdotisk. Det er kun noen få selskaper som trekkes frem, men det er vanskelig å se hvordan de forskjellige verktøyene for ansvarlighet henger sammen. ForUM etterlyste mer åpenhet om hvilke terskler Oljefondet setter for blant annet risikobaserte nedsalg og for når saker overføres til Etikkrådet.


For mer informasjon kontakt:

Bilde av Diego Alexander Foss

Diego Alexander Foss

Rådgiver
Kontaktperson for: Ansvarlig næringsliv, Norge som investor
+47 980 71 601