Haster med bedre finansiering for utvikling

Haster med bedre finansiering for utvikling

Hvordan skal verden få penger til å nå FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål innen 2030? Forum for utvikling og miljø er på FNs årlige møte om utviklingsfinansiering og ber Norge gå i front for å få på plass rettferdige skattesystemer og mekanismer som forhindre nye gjeldskriser.

Verden ligger langt unna å ha finansieringen på plass for bærekraftsmålene

Verden er langt unna å ha finansieringen på plass for å kunne nå de 17 ambisiøse bærekraftsmålene innen 2030. Vi er heller ikke i nærheten av å kunne oppfylle forpliktelsene fra Addis Ababa om utviklingsfinansiering. Flere land er på full fart inn i en ny gjeldskrise samtidig som stadig flere selskap utnytter seg av at ulike land har ulike regler for skattelegging. Dette er hindre vi må overkomme om vi skal kunne ha en bærekraftig utvikling. Vi er avhengige av nasjonal ressursmobilisering og styrkede finanssystemer. Derfor er arbeidet for å sikre bærekraftig finansiering så viktig. Vi har ingen tid å miste, sier fungerende daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM), Ingrid Rostad som er på plass i New York sammen med flere representanter fra ForUMs medlemsorganisasjoner.

Fra i sommer tar sannsynligvis Norge over presidentskapet i ECOSOC, og vil med det sitte i en sentral posisjon for dette arbeidet. Forum for utvikling og miljø ser med stor interesse på signalene Norge sender på vei inn i denne viktige rollen, og er glade for at Norge prioriterer dette arbeidet.

-Vi ser fram til gode samtaler med både den tilreisende delegasjonen og Norges faste delegasjon til FN om Norges prioriteringer i løpet av Forumet, sier Rostad.

Må hindre nye gjeldskriser

I forkant av forumet har ForUM, sammen med SLUG, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Changemaker og Attac sendt inn et innspill: lenke til Norges forhandlingsdelegasjon. Her vektlegger organisasjonene bekymringen for en ny gjeldskrise, og viktigheten av at det så snart som mulig kommer på plass en global konsensus om ansvarlig låntaking og långiving samt en global ordning for å løse statlige gjeldskriser.

- Verden står overfor en ny potensiell gjeldskrise fordi vi ikke har lyktes med å komme til enighet om regler for ansvarlig låntaking og långiving, vi må så snart som mulig få på plass de nødvendige mekanismene for å stoppe denne runddansen, sier Rostad.

Skatteflukt er et alvorlig hinder for bærekraftsmålene

Et annet sentralt punkt for å bedre finansieriningen er å sikre staters evne til nasjonal ressursmobilisering gjennom styrking av skattesystem. I dag forsvinner milliarder av kroner fra statskasser hvert år i skatteparadis. Dette bidrar til å drive opp ulikheten i samfunnet, og er et alvorlig hinder for å nå bærekraftsagendaen. Derfor må dette håndteres både på nasjonalt og overnasjonalt nivå. Norge kan bidra gjennom å gjennomføre den lovede doblingen av skatteteknisk bistand fra Addis Abeba Tax Initiative. Samtidig må Norge jobbe for et mellomnasjonalt skatteorgan i FN eller en internasjonal konvensjon.

Innenfor feltene gjeld og skatt har det i senere tid blitt stadig mer tydelig at FfD-prosessen har sine begrensinger. Det er behov for omfattende endringer i internasjonale systemer, og det viser seg å være vanskelig å få til de nødvendige diskusjonene om dette innen rammene av FfD slik de ligger nå.

Norge må gå i front for et internasjonalt og rettferdig skattesystem

-Problemet med skatt er ikke noe vi som individer kan fikse. Dette blir åpenbart i nettserien MISSION IMPACT hvor seriedeltaker Kim forsøker å bli skatteparadisfri. Vi må jobbe sammen for å endre systemet. Derfor er de utfordringene vi står overfor på dette feltet en viktig grunn til at vi må vurdere reform av prosessen for å kunne få til større endringer in finanssektoren, sier Ingrid Rostad.

Det internasjonale sivilsamfunnsnettverket ForUM er en del av ber derfor om en diskusjon om prosessen, og hvordan forhandlingene og innspillsrundene er organisert.

-Diskusjonen om prosessendringer vil være en av de store samtalene i gangene på årets Forum, og vi venter i spenning på hvilke signaler Norge vil gi på dette på vei inn i førersetet, avslutter Rostad.


Financing for development Forum (FfD)

Financing for development Forum (FfD) er oppfølgingsforumet for Addis Abeba-avtalen for utviklingsfinansiering. Årets møte blir holdt ved FNs hovedkvarter i New York 15-18 april. FfD-prosessen er FNs diskusjonsfora for spørsmål om hvordan vi skal klare å finansiere bærekraftig utvikling.

Les mer om FfD her.