Veien videre fra Paris

Lanseringen av IPCC sin spesialrapport om forskjellen på en global oppvarming på 1,5 eller 2 grader har alarmert verden og satt klimaforhandlingene øverst på den globale agendaen – igjen. To dager av forhandlingene er gått. Aron Halfen er programrådgiver i Caritas, og representerer Forum for utvikling og miljø i Polen. Les hans rapport fra Polen her. Foto: Porapak Apichodilok, Pexels

Veien videre fra Paris

Det er tre år siden Paris-avtalen ble fremforhandlet i en stemning av eufori. Denne uken åpnet det polske presidentskapet klimatoppmøtet i Katowice (COP24) med et mer nedtonet budskap. Men det er nå Paris-avtalen skal realiseres og vi har ingen tid å miste, skriver Aron Halfen som representerer Forum for utvikling og miljø i Polen.

"Hver minste oppvarming, hvert år, hver handling og hvert valg teller"

Lanseringen av IPCC sin spesialrapport om forskjellen på en global oppvarming på 1,5 eller 2 grader har alarmert verden og satt klimaforhandlingene øverst på den globale agendaen – igjen. Det er denne rapporten vi kommer til å bli målt på. FNs generalsekretær var klar på dette i sin tale under åpningen av forhandlingene mandag 3. desember. Sir David Attenborough sin tale har gått verden rundt. Dette er den største utfordringen vi har stått ovenfor som sivilisasjon og vi har bare 12 år på løse det. IPCC rapporten er klar: «Hver minste oppvarming, hvert år, hver handling og hvert valg teller!»

Det gjelder å rydde opp i tekstforslagene før statslederne kommer neste uke

Med dette som bakgrunn har forhandlingene fått en god start – i det store bildet. Det er mange vanskelige temaer det skal forhandles om, spesielt på finansiering og utslippsbaner. Forum for utvikling og miljø (ForUM) og andre norske organisasjoner har hatt sitt første møte med den norske delegasjonen denne uken. Norges posisjon er at det skal forhandles frem en robust regelbok for oppfølging av Paris-avtalen. Etter mønster fra Paris bør det etterstrebes en maksimal tilnærming i forhandlingene, slik at mange land vil få gjennomslag for sine saker og dermed være villige til å gi mer. Lavt hengende frukt må plukkes for å skape tillitt i forhandlingene. Todelingen i Kyoto-protokollen er erstattet med differensiering og kapasitet til utslippsreduksjoner under Paris-avtalen. Da må det være tillit til at alle parter gjør sitt. Dette preger forhandlingene og mange av grupperingene, som ikke er like samstemte som tidligere. Men det gjelder å rydde opp i tekstforslagene så mye som mulig før statslederne inntar arenaen neste uke.

Valget av Katowice som arena er ikke tilfeldig

Vi befinner oss i hjertet av det polske kulle-beltet. Luften er til tider så sur at det river i nesa. Det minner meg mest om Kina, og noen byer i området er faktisk enda mer forurenset. Det er et enormt helseproblem her. Polen vil vise at de er et land i omstilling. Det er et positivt budskap, enda kullkraftverk fortsatt står for 80 prosent av kraftforsyningen. Det gir også en umiddelbar erkjennelse av de store utfordringene, men også godene ved en omstilling til et lavkarbonsamfunn. Det er mulig og vi har ingen tid å miste.

sivilsamfunn-møter-den-norske-delegasjonen-cop24-uke-1.jpg#asset:6040

Sivilsamfunnet møter den norske delegasjonen i Katowice, Polen.


Aron Halfen er programrådgiver i Caritas, og representerer Forum for utvikling og miljø under COP24 i Polen


Forum for utvikling og miljø følger forhandlingene

Aron Halfen er programrådgiver i Caritas og representant for Forum for utvikling og miljø i Polen under den første uken. Dette er hans rapport to dager inn i forhandlingene.

Les Forum for utvikling og miljø sitt innspill til den norske delegasjonen her

Følg forhandlingene direkte på twitter