Haster med klimaregler

Forhandlingene om regelverket for Parisavtalen har stagnert. 4. - 9. september holdes derfor et ekstra klimaforhandlingsmøte i Bangkok. Foto: David Iliff

Haster med klimaregler

Forhandlingene om regelverket for Parisavtalen har stagnert. Neste uke holdes derfor et ekstra klimaforhandlingsmøte i Bangkok. Forum for utvikling og miljø deltar, og møtte regjeringen i dag.

Den 4-9 september holdes et ekstra klimaforhandlingsmøte i Bangkok før klimatoppmøtet i Polen i desember. Årsaken er at forhandlingene har stoppet opp på viktige punkter. 

- Det haster å få på plass regelverket for Parisavtalen. Arbeidet med dette er kraftig forsinket. Dette regelverket er mer enn ord på et papir - det er nødvendig for å bekjempe framtidas naturkatastrofer, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner.

Det som kreves nå er at noen tør å komme opp fra skyttergravene og rekke ut en hånd for å komme videre, mener organisasjonene, som ber Norge ta den rollen. 

Kirkens Nødhjelps Håkon Grindheim representerer Forum for utvikling og miljø i Norges offisielle delegasjon under klimaforhandlingene i Bangkok. I tillegg deltar Regnskogfondet samt LNU/Changemaker på møtet i Bangkok. 

IMG_9992-2.JPG#asset:5772

I dag møtte norske organisasjoner Norges klimaforhandlingsleder hos Forum for utvikling og miljø. I forkant hadde Forum for utvikling og miljø sendt et brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen med innspill til forhandlingene. 

Regelverket under Parisavtalen vil inneholde regler, veiledning, prosedyrer og
oppfølgingsmekanismer. Regelverket det forhandles om i Bangkok skal vedtas på klimatoppmøtet i desember som i år holdes i Katowice i Polen.

Et av de største hindrene  for framdrift er  at noen få utviklingsland ønsker et todelt regelverk mellom industriland og utviklingsland.

-Dette er ikke hva man ble enige om i Parisavtalen der alle land skal bidra med høyeste mulige ambisjon i forhold til sin kapasitet, for at vi sammen skal nå det

globale målet, sier Tønnessen-Krokan.

Parisavtalen sier at vi skal begrense oppvarmingen av jordkloden til under 2 grader, og helst ned mot 1,5 grad. Et sterkt regelverk trengs for at avtalen skal virke etter hensikten, mener organisasjonene.

Les organisasjonenes innspill her.

Les regjeringens strategi her