På tide med en plan

På tide med en plan

I går kveld ble de borgerlige partiene enige om et statsbudsjett for 2018. Om tre regjeringer skal vi ha nådd FNs bærekraftsmål. Selv om det er to og et halvt år siden målene ble vedtatt, viser statsbudsjettet at regjeringen ikke har noen plan for hvordan vi skal nå dem.

I det foreliggende statsbudsjettet rapporterer Norge på bærekraftsmålene, og en slik rapportering gir en viktig parlamentarisk og demokratisk forankring av arbeidet. Men rapporteringen fremstår som selektiv og inkonsekvent. Store deler av rapporteringen er klippet og limt fra forrige års budsjett, og det er heller ingen helhetlig plan for hvordan Norge skal bidra til at bærekraftmålene nås.

ForUM har gitt innspill til statsbudsjettet i finanskomitéen, utenriks- og forsvarskomitéen og i energi- og miljøkomitéen. Og felles for våre innspill er at vi etterlyser en bredt forankret nasjonal handlingsplan med klare tiltak for hvordan Norge trinnvis skal jobbe for at FNs bærekraftsmål skal oppnås innen 2030, og rapportere gjennom statsbudsjettet med utgangspunkt i denne. Uten en plan som utgangspunkt, vil regjeringen aldri klare å rapportere på noen videre hensiktsmessig måte.

Stortingsflertallet ønsker en plan for hvordan målene skal nås. Og det største regjeringspartiet Høyre sier det samme i sitt partiprogram. Dette bør derfor være en enkel sak. Nå gjenstår det bare å gå fra ord til handling.  

Se Borghild Tønnessen-Krokans innlegg i høring i Stortingets forsvars- og utenrikskomité her: