Ønsker egen utviklingsminister

Ønsker egen utviklingsminister

Regjeringen kunngjorde i dag at Ine Marie Eriksen Søreide blir ny utenriksminister. De siste fire årene har utviklingspolitikken havnet i skyggen av utenrikspolitikken, og kravet om en egen utviklingsminister kommer nå fra stadig flere hold. 

De siste dagene har det blitt tydelig at mange ønsker en egen utviklingsminister. Kristelig Folkeparti og Venstre tok i går til orde for at utviklingsministerposten gjeninnføres, og sammen med 22 andre organisasjoner sendte ForUM i dag brev til statsminister Solberg med samme ønske.

"Det er tre stortingsperioder til vi skal nå bærekraftsmålene. Målene er ambisiøse og regjeringen med statsministeren i spissen må levere en samstemt politikk der alt trekker i samme retning. Den nye regjeringen trenger en utviklingsminister som en avgjørende drivkraft for global bærekraftig utvikling framover", heter det i brevet fra organisasjonene.

Forum for utvikling og miljø fremmet også forslag om dette i brev til partilederne i Høyre, FrP, Venstre og KrF, 14 september:

"Norge trenger en egen utviklingsminister. En egen utviklingsminister vil være grunnleggende for oppfølging av en handlingsplan for bærekraftsmålene og for å sikre at det er samstemthet i norsk utviklingspolitikk. En utviklingsminister vil også synliggjøre prioriteringen av utviklingspolitikken til regjeringen og forhindre sammenblanding av utenrikspolitiske og utviklingspolitiske interesser", het det i brevet fra Forum for utvikling og miljø.Les brevet fra de 23 organisasjonene her.

Brevet er signert av følgende organisasjoner:

LHL Internasjonal

Redd Barna

Atlas Alliansen

Norges Vel 

Care Norge

Regnskogsfondet

Utviklingsfondet

SAIH

Digni

FORUT

Norsk Folkehjelp

Caritas Norge

FOKUS

Changemaker

Plan Norge 

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

Press

Normisjon

Strømmestiftelsen

Kirkens Nødhjelp

Adra Norge

Spire

Forum for utvikling og miljø