Høyre vil lage SDG-plan

Høyre vil lage SDG-plan

"Høyre vil arbeide for å nå FNs bærekraftsmål og utarbeide en plan for hvordan Norge kan nå disse målene" står det nye programmet. -Veldig bra! Det har vi jobbet for. Vi trenger en plan: Vi har ingen planet B, sier Forum for utvikling og miljø.

I 2015 vedtok verdens ledere FNs bærekraftsmål (SDGs) som skal nås av alle land innen 2030. Siden den gang har Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner, foreslått at regjeringen lager en trinnvis plan for hvordan målene skal nås i Norge og hvordan Norge skal bidra ute. Det er gjort i en rekke innspill siden 2015 og i møter både med politikere fra en rekke partier samt embedsverket.

I Høyres partiprogram 2017-21 som ble vedtatt på landsmøtet forrige uke står det at "Høyre vil arbeide for å nå FNs bærekraftsmål og utarbeide en plan for hvordan Norge kan nå disse målene" . Det er Forum for utvikling og miljø godt fornøyd med:

-Veldig bra! Det har vi jobbet for lenge, Norge må ta ansvar både hjemme og ute, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø, som understreker at planen bør være trinnvis og mest mulig tverrpartipolitisk forankret.

Norge har forpliktet seg til å handle på flere nivåer for å nå målene innen 2030: Både nasjonalt og internasjonalt, og på tvers av både økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjoner. 

-Det krever endringsvilje, men vi har ikke råd til å la være, sier ForUMs leder.

Som et rikt, fredelig og demokratisk land med høy grad av likestilling og godt styresett ligger Norge godt an til å nå mange av bærekraftsmålene. Andre mål vil vi ha utfordringer med å nå:

Norge er blant de 20 landene i verden med høyest økologisk fotavtrykk: Over to jordkloder vil være nødvendig for å understøtte en global befolkning som lever en livsstil som dagens gjennomsnittsnordmann. Hvis vi forsetter vårt forbruksmønster som før, vil det lede oss til et punkt hvor det ikke er noen vei tilbake. Norske klimagassutslipp har gått opp siden 1990, og det haster å sette i gang tiltak som man vet vil kunne senke norske utslipp betydelig. Et akselerert grønt skifte mot fornybare næringer i Norge vil være et viktig bidrag til å nå målene.

-Norge må ta sin del av det globale ansvaret ved å redusere norske klimagassutslipp og sørge for at hensynet til klima og miljø blir gjennomgående for arbeidet med å nå bærekraftmålene. Vi trenger en plan, for vi har ingen planet B, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø.

Organisasjonen har koordinert innspill til regjeringen på alle 17 bærekraftsmålene helt siden FN-forhandlingene begynte.  Før FN skal gjennomgå bærekraftsmåleneunder HLPF i juli vil Forum for utvikling og miljø fremme anbefalinger overfor myndighetene.

Forum for utvikling og miljø venter også spent på regjeringens Stortingsmelding om bærekraftsmålene og langsiktig utviklingspolitikk, som er varslet neste uke 31 mars.

Alle partiene unntatt FrP omtaler bærekraftsmålene i utkastene til partiprogram.

Oversikt over partienes landsmøter 2017:

Høyre 9-12 mars 

SV 17-19 mars

Senterpartiet 24-26 mars

Venstre 30 mars til 2. april 

Rødt 31 mars – 2. april

Arbeiderpartiet 20.- 23. april 
<>

KrF 27-30 april


FrP 5-7 mai

MDGs landsmøte er 19-21 mai