Ingen bærekraft uten kvinner

Helen Clark (UNDP) mener vi aldri kommer til å nå bærekraftsmålene om ikke kvinners utvikling prioriteres. Foto: FN-sambandet / Anniken Schiøll.

Ingen bærekraft uten kvinner

Det er en kjent sak at kvinner rammes oftere og hardere av fattigdom, klimaforandringer, økonomiske kriser og manglende tilgang til utdanning og helsetjenester. Det må vi gjøre noe med nå når bærekraftsmålene skal implementeres, mener sjefen for UNDP.

- Vi kommer aldri til å nå bærekraftsmålene hvis ikke kvinner er en del av løsningen, det må vi bare ta inn over oss, sa direktør i UNDP, Helen Clark, da hun var i Oslo i dag.

I anledning kvinnedagen snakket UNDPs direktør til en smekkfull sal på Nobels fredssenter om hvordan bærekraftsmålene må implementeres verden over.

- Dette er utfordrende tider. Vi er et helt annet sted nå enn da vi lanserte Tusenårsmålene. Finanskrise, naturkatastrofer, demografiske utfordringer og usikker økonomi. Mange mennesker tvinges på flukt og vi ser stadig «den verste» syklonen, stormen og oversvømmelsen. Det gir oss ekstra utfordringer når vi nå må prioritere hardt for å nå bærekraftsmålene innen 2030, sa Clark.

I følge FNs beregninger bor det i dag 1,4 milliarder mennesker i såkalte «fragile states» og det tallet kommer til å øke til 1,9 milliarder innen 2030.

- Det er i dette bildet vi starter vårt arbeid for bærekraftsmålene, sa Clark.

ForUM fikk skryt

Det som er nytt med de nye bærekraftsmålene er at det gjelder alle. Hele verden står sammen om å nå målene, det er ikke bare de rike landene som skal hjelpe de fattige med deres problemer. Her må vi alle gjøre vårt, både nasjonalt og internasjonalt, for å komme i mål, understreket Clark.

- For å nå målene må vi ha aktive sivilsamfunn og her i Norge har dere en sterk stemme. Forum for utvikling og miljø har bidratt sterkt inn i utformingen av bærekraftsmålene, blant annet med viktige innspill på kvinneperspektivet, sa Clark. Les hele innlegget her

Kvinner må med

Norges høye kvinneandel i arbeidslivet er like mye verdt samfunnsøkonomisk som oljefondet, ble det påpekt. Kvinners deltakelse er avgjørende for om et samfunn fungerer bra, sa Clark.

Vi i UNDP har selvfølgelig bærekraftsmålene og Agenda 2030 med i absolutt alt vi gjør men i tillegg har vi hovedsakelig fokus på tre områder når det kommer til kvinner og utvikling:

  • Politisk deltakelse (støtte til og ved valg, demokratiseringsprosesser, støtte til kandidater, opplæring av kvinnelige kandidater osv.)
  • Økonomisk myndiggjøring
  • Juridiske rettigheter og bevisstgjøring

«Aldri nok penger»

På spørsmål fra Forum for utvikling og miljø på hva Norge kan bidra med og hva som forventes av oss som et av de første landene til å rapportere på bærekraftsmålene svarte Clark at det viktigste er at de rike landene går foran og tar arbeidet på alvor. Målene må operasjonaliseres og gjøres konkrete i alle verdens land.

- Det er viktig at de rike landene med mye ressurser går foran og viser at dette også er noe vi gjør hjemme. Her må man gå inn og analysere hver sektor og komme opp med konkret plan. Og selvfølgelig finansiering. Det er aldri nok penger, sa Clark.

Funfact: Ti prosent av verdens militærbudsjett er det beregnet at verdenssamfunnet trenger for å realisere bærekraftsmålene (i følge en av tilhørerne)

Les hele talen til Helen Clark her (ekstern lenke)