Forvaltning av Statens Pensjonsfond i 2015

Forvaltning av Statens Pensjonsfond i 2015

ForUMs medlemmer har stor interesse av utenlandsdelen av pensjonsfondet. ForUMs medlemmer møter mennesker som har fått lovene sine enten forbedret eller forverret av bedrifter oljefondet har investert i.

Oljefondet legges merke til i utlandet. Det er en del av Norge og norsk ansikt utad. Derfor er vi i sivilsamfunnet så opptatte av at oljefondet må ha et fotavtrykk vi som nordmenn kan være stolte.

ForUM er svært fornøyde med å oppleve at statens pensjonsfond har blitt gravis mer åpne og i økende grad tar innover seg ansvar som ligger i å være en verdensledende ansvarlig investor. Tre forventningsdokumenter om vannforvaltning, barns rettigheter og klima ble revidert i fjor i åpne og deltakende prosesser som vi allerede har hørt ForUMs medlemmer verdsette. I tillegg var det en åpen og inkluderende prosess i utviklingen av det nye forventningsdokumentet om menneskerettigheter som ble lansert i februar i år. NBIM skal ha honnør for å inkludere sivilsamfunnet i disse prosessene.

Men gode prosesser i utviklingen av styringsdokumentene er ikke nok.

  • ForUM ønsker at disse forventningsdokumentene tas aktivt i bruk, og at det rapporteres på bruken av dem.
  • Vi ønsker også videre at NBIM gis sjansen til å bygge seg opp kompetanse for å investere i unotert infrastruktur, herunder fornybar energi, som dere har hørt mange av våre medlemmer snakke om.
  • ForUM er også opptatt av at det skal etableres etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner.
  • ForUM ber om en gjennomgang av oljefondets bruk av og investeringer i skatteparadiser.