Velg år:
Ingen skal utelates
Granavolden-erklæringen:

Ingen skal utelates

Regjeringen vil lage en strategi for å sikre at ingen faller utenfor når bærekraftsmålene skal nås. - En god start, mener Forum for utvikling og miljø.