Velg år:
FNs framtidspakt under lupen i Nairobi
FNs sivilsamfunnskonferanse:

FNs framtidspakt under lupen i Nairobi

Rundt 2000 aktivister fra hele verden var i mai samlet til en todagers konferanse i Nairobi. FNs framtidstoppmøte og den tilhørende framtidspakten sto sentralt på agendaen.

Nordisk samarbeid for naturen
Natur:

Nordisk samarbeid for naturen

Forum for utvikling og miljø går sammen med nordisk sivilsamfunn for å fremme implementering av naturavtalen og styrke nordisk sivilsamfunns påvirkning i naturforhandlingene.

- Vi må fortsette å protestere
Aktivisten:

- Vi må fortsette å protestere

Anne Marte Sundnes Skaland fra Kirkens Nødhjelp er opptatt av å endre strukturer som hindrer at mennesker kan leve gode liv, og har erfart at en gjeng med aktivister og noen progressive stater kan få til store ting!