Velg år:
Bruk MISSION IMPACT i undervisningen
MISSION IMPACT:

Bruk MISSION IMPACT i undervisningen

På Globalskole finner du nå undervisningsopplegg og oppgaver knyttet til MISSION IMPACT i fagene naturfag og samfunnsfag. Finn undervisningsopplegg, lærerveiledning, kahoot og andre ressurser her.

Bli med på klimamarkering
COP25:

Bli med på klimamarkering

I desember drar Norge til klimaforhandlingene i Madrid (COP25). Fredag 22. november arrangerer Changemaker en klimamarkering for alle som vil be Norge ta ansvar under forhandlingene. Over 20 organisasjoner kommer. Klima- og miljøministeren kommer. Kommer du?

Større åpenhet rundt SDGene
Statsbudsjettet :

Større åpenhet rundt SDGene

I årets stabudsjett tar Norge grep for å styrke implementeringen av FNs bærekraftsmål. - En god begynnelse, men Norge har fortsatt en vei å gå før vi kan kalle oss en pådriver, mener daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen.

Uambisiøst budsjettforslag
Statsbudsjettet:

Uambisiøst budsjettforslag

Statsbudsjettforslaget er lite ambisiøst når det gjelder klima, bærekraftsmålene og sivilsamfunnets betydning, mener Forum for utvikling og miljø, som har gitt innspill til årets budsjettforslag. Les innspillene til årets budsjett her.

Matbudsjett med handlingsrom?
Frokostmøte:

Matbudsjett med handlingsrom?

Regjeringen lanserte i juni 2019 sin Handlingsplan for bærekraftige matsystemer i utviklingspolitikken. I statsbudsjettet for 2020 blir innsatsen bak handlingsplanen tydeligere. Gir statsbudsjettet handlingsrom nok til å oppfylle planens mål? Velkommen til frokostmøte 22. oktober!