Velg år:
Sivilsamfunn krever at regjeringen styrker klimaloven
Pressemelding:

Sivilsamfunn krever at regjeringen styrker klimaloven

Regjeringen har sendt en oppdatering av klimaloven til høring 28. februar. Flere organisasjoner i sivilsamfunnet har sendt inn høringssvar som krever at regjeringen styrker klimamålet og klimaloven ytterligere. Selv om forskjellige aktører løfter ulike temaer, er det noen felles temaer og krav som nevnes i innspillene fra medlemmer i Forum for utvikling og miljø.

ForUM støtter Fosen-aksjonistenes sak og rett til å protestere
Menneskerettigheter:

ForUM støtter Fosen-aksjonistenes sak og rett til å protestere

Over 500 dager har gått siden Høyesterett konkluderte med at vindkraftverkene på Storheia og i Roan på Fosen i Trøndelag krenker samenes menneskerettigheter, samt at konsesjonen er ugyldig og vindturbinene står ulovlig. ForUM støtter aksjonistenes rett til å protestere og mener regjeringen må komme med avbøtende tiltak snarest, til en omforent løsning er på plass.