Norge er gjesteland i G20

Brasil har invitert Norge med som gjesteland i G20-samarbeidet i 2024. Foto: Raphael Nogueira/Unsplash

Norge er gjesteland i G20

Brasil som vertsnasjon har invitert Norge med som gjesteland i G20-samarbeidet i 2024. Hva betyr dette? Og hvordan kan sivilsamfunnet bidra inn i dette arbeidet?

Det var tema under et medlemsmøte i Forum for utvikling og miljø (ForUM) torsdag forrige uke.

Marit Halsvik Lillealtern, nestleder for Utenriksdepartementets arbeid med G20, informerte om Norges prioriteringer og hvordan UD kommer til å jobbe med G20 gjennom året.

Kjetil Abildsnes fra Kirkens Nødhjelp fortalte om sivilsamfunnets rolle i C20, og om erfaringer fra 2017, da Norge sist var gjesteland i storsamarbeidet.

- G20 er ikke et demokratisk forum, men det er likevel viktig for sivilsamfunnet å følge med. Det som skjer i G20 kan ha stor betydning på mange sentrale områder og påvirke andre prosesser, sier Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i ForUM.

Kort om G20

G20 er et internasjonalt samarbeidsforum for 19 av de rikeste landene i verden, i tillegg til EU og AU. Sistnevnte ble tatt opp som det 21. medlemmet i 2023.

Samarbeidsforumet ble opprettet som en motreaksjon til den internasjonale finanskrisen i 1997-1999. Det første G20 toppmøtet ble avholdt i Washington D.C. i 2008. Toppmøter ble holdt annen hvert år fram til 2010, og hvert år fra 2011. Formålet er å sikre framtidig global økonomisk utvikling og vekst, samt avstemme økonomiske og finanspolitiske strategier.

De 19 medlemslandene er: Argentina, Australia, Brasil, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Indonesia, Italia, Japan, Sør-Korea, Mexico, Russland, Saudi Arabia, Sør-Afrika, Tyrkia, Storbritannia og USA.

Til sammen representerer G20 rundt 80 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt, 75 prosent av verdenshandelen, to tredjedeler av verdens befolkning og rundt 80 prosent av verdens CO2-utslipp.

Gruppa har ingen permanent stab eller sekretariat og lederskapet går på omgang fra år til år. G20 er et uformelt samarbeid og politiske beslutninger som tas er ikke rettslig bindende.

I tillegg til medlemslandene deltar også flere internasjonale organisasjoner, blant annet Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken.

Brasil tar i år over formannskapet fra India. I 2025 vil samarbeidsforumet ledes av Sør-Afrika.

150224_G20_medlemsmote_ForUM.jpg#asset:11154

Marit Halsvik Lillealtern er nestleder for UDs arbeid med G20, og er en såkalt “sous-sherpa”.

Brasils formannskap og Norge i G20

Brasil har tre prioriteringer for sitt formannskap i G20: Kampen mot sult, fattigdom og ulikhet, energiomstilling og bærekraftig utvikling, og reform av multilaterale institusjoner. Norge er invitert som et av åtte gjesteland sammen med Angola, Egypt, Nigeria, Portugal, Singapore, Spania og De forente arabiske emirater.

Gjestelandene deltar fullt ut i arbeidet, men har noe kortere taletid, forklarte Marit Halsvik Lillealtern under medlemsmøtet. Hun er nestleder for UDs arbeid med G20, og er en såkalt “sous-sherpa”. Sherpaene og sous-sherpaene leder hvert lands arbeid inn mot det endelige toppmøtet i november, og det er vanlig at alle G20-landene har en eller flere sherpaer.

G20 arbeider innen to spor: Sherpa-sporet og finans-sporet. Innen hvert spor er det arbeidsgrupper og initiativ. Arbeidsgruppene møtes fysisk i Brasil i løpet av våren. I tillegg vil det bli holdt en rekke møter på ministernivå. Arbeidet vil lede frem mot toppmøtet i Rio de Janeiro i november 2024 hvor det er forventet at statsledere fra alle G20-land og spesielt inviterte vil delta. Toppmøtet vil resultere i et kommunike.

Halsvik Lillealtern forklarte at Norge deltar i alle arbeidsgrupper, og at fagdepartementer er ansvarlige for arbeid i de enkelte grupper. Norge vil også være til stede på alle ministermøter, og vil benytte G20-deltakelsen til å styrke bilaterale relasjoner.

I forbindelse med det første finansministermøtet i G20 har NHO gitt regjeringen innspill på vegne av norsk næringsliv.

Sivilsamfunnet og C20

Sivilsamfunnets måte å engasjere seg i G20 på er gjennom C20, sivilsamfunnets møteplass. Her samles sivilsamfunnsorganisasjoner og nettverk fra hele verden for å aktivt delta i dialog med og påvirke G20. Arbeidet er organisert i ti arbeidsgrupper som sivilsamfunnet kan melde seg inn i.

Utvidet frist for påmelding er 25. februar. Les mer om C20 her.

Sivilsamfunnets arbeid i C20 koordineres av det brasilianske sivilsamfunnsnettverket Abong, mens organisasjonen Gestos fungerer som C20s sherpa.

Det finnes lignende grupper for andre aktører, som blant annet T20 for tenketanker, B20 for næringsliv og S20 for forskning.

Før toppmøtet i november vil det arrangeres en avsluttende konferanse i samarbeid mellom sherpasporet, finansporet og de ulike gruppene.


ForUM-fellesskapet kommer til å delta i arbeidsgruppene i C20 og ha en dialog med norske myndigheter. For mer informasjon, kontakt:

Bilde av Kathrine Sund-Henriksen

Kathrine Sund-Henriksen

Generalsekretær
Kontaktperson for: alle ForUMs saker, organisasjon, medieutspill
+47 411 05 167

OM G20

 • G20 er et internasjonalt samarbeidsforum bestående av 19 av verdens rikeste land, i tillegg til EU og AU.
 • Medlemslandene inkluderer Argentina, Australia, Brasil, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Indonesia, Italia, Japan, Sør-Korea, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Tyrkia, Storbritannia og USA.
 • Formålet er å sikre fremtidig global økonomisk utvikling og vekst, samt å koordinere økonomiske og finanspolitiske strategier.
 • G20 representerer rundt 80 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt, 75 prosent av verdenshandelen, to tredjedeler av verdens befolkning og rundt 80 prosent av verdens CO2-utslipp.
 • G20 har ingen fast stab eller sekretariat, og lederskapet roterer årlig blant medlemslandene. Beslutninger er ikke rettslig bindende.
 • Internasjonale organisasjoner som Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken deltar også.
 • I 2024 er Norge invitert av Brasil til å være gjesteland. Toppmøtet avholdes i Rio de Janeiro 18.-19. november.

Les mer om G20 her.

SIVILSAMFUNNET I G20

Sivilsamfunnet har organisert seg i G20 gjennom C20. Her finnes følgende arbeidsgrupper:

 1. Fair, Inclusive and Anti-Racist Economies
 2. Food Systems, Hunger and Poverty
 3. Environment, Climate Justice and Just Energy Transition
 4. Sustainable and Resilient Communities and Disaster Risk Reduction
 5. Integrated Health for All
 6. Education and Culture
 7. Digitalization and Technology
 8. Women’s Rights and Gender Equality
 9. Philanthropy and Sustainable Development
 10. SDG16 – Democratic Governance, Civic Space, Anti-Corruption and Access to Justice

Utvidet frist for å melde seg til arbeidsgruppene er 25. februar.

Les mer om C20 her.