HjemmesideUtrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdRen energi for alleAnstendig arbeid og økonomisk vekstInnovasjon og infrastrukturMindre ulikhetBærekraftige byer og samfunnAnsvarlig forbruk og produksjonStoppe klimaendringeneLiv under vannLiv på landFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
Revidert statsbudsjett:

Hva mener ForUMs medlemmer om revidert nasjonalbudsjett?

Forum for utvikling og miljø har rundt 60 medlemsorganisasjoner som jobber med klima, miljø, menneskerettigheter, utviklingspolitikk, fred og bærekraftsmålene. I denne saken kan du lese hva våre medlemsorganisasjoner mener om revidert nasjonalbudsjett 2023.

Ekspertutvalgets rapport:

Ekspertutvalgets rapport – et veiskille i norsk utviklingspolitikk?

Mandag 15. mai ble ekspertutvalgets rapport "Investering i vår felles fremtid - Et nytt rammeverk for utviklingspolitikken" lansert. Vi har ventet spent på denne rapporten som kan medføre store endringer for utviklingspolitikken. Rapporten kom med mange viktige innspill, som vi nå vil diskutere videre i ForUM-fellesskapet.

Kronikk:

Verdsetting av et bærekraftig og framtidsrettet landbruk

Framtiden trenger at alle samfunnsaktører samarbeider om en verdibasert og bærekraftig forvaltning av ressurser, både i Norge og globalt. Det gjelder også et framtidsrettet jordbruk, hvor miljø og klima må verdsettes tilstrekkelig.

FN-møte om finansiering:

Utviklingsfinansering for alle penga

Skal utviklingsland få råd til å nå FNs bærekraftsmål trengs store og strukturelle endringer i den internasjonale finanssystemet. Neste uke går årets viktigste FN-møte om utviklingsfinansiering av stabelen i New York. ForUM vil være til stede og jobbe for betraktelig økte ambisjoner.
FacebookTwitter

Instagram