Status for FNs bærekraftsmål

Status for FNs bærekraftsmål

I dagene 8.–17. juli møtes verdensledere i New York til FNs høynivåforum for oppfølging av bærekraftsmålene (HLPF).

- Årets HLPF er avgjørende for å samle verdens stater for en ekstraordinær innsats frem mot 2030. Det er en viktig møteplass i en verden i krise og konflikt. Norge spiller en konstruktiv rolle i disse møtene og tar opp krevende temaer som reform, tillit til det internasjonale systemet og finansieringsgapet som må dekkes, sier Aron Halfen, leder for politikk i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Halfen er sivilsamfunnets representant i Norges delegasjonen til møtet. Mandag 8. juli holdt han Norges første innlegg om finansiering av bærekraftsmålene og behovet for reform av det internasjonale finanssystemet. I delegasjonen inngår også flere representanter fra sivilt samfunn, privat sektor, akademia og interesseorganisasjoner, berørte departementer og FN-delegasjonen i New York.

Fattigdom, sult, klimaendringer og konflikt

Diskusjonene vil dreie seg om hovedpunktene fra årets Sustainable development report, en omfattende gjennomgang av verdens framgang for å nå oppnå bærekraftsmålene, som ifølge FNs generalsekretær António Guterres viser at «verden får strykkarakter». Kun 17 prosent av bærekraftsmålene er i rute for 2030.

COVID-19-pandemien, konflikter, geopolitiske spenninger og klimaendringer pekes på som de største hindrende. Opptil 783 millioner mennesker i verden har ikke nok mat, og de siste ni årene er de varmeste som har vært målt. 2023 var det aller varmeste.

- Med det bakteppet vi har med kriser og svak måloppnåelse er det viktig å ikke bli motløs, men heller fokusere på samarbeid og løsninger for å sikre fremgang og troen på at det internasjonale systemet faktisk kan levere mer på bærekraftsmålene, sier Halfen.

- Enda det er langt frem til målene vi har satt oss og vi har liten tid til å øke takten, kan en også finne inspirasjon i det som faktisk blir presentert av fremskritt og nye initiativ på de ulike målene under HLPF, fortsetter han.

Under toppmøtet vil det være et særlig fokus på bærekraftsmål 1 (utrydde fattigdom), bærekraftsmål 2 (utrydde sult), bærekraftsmål 13 (stoppe klimaendringene), bærekraftsmål 16 (fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner) og bærekraftsmål 17 (samarbeid for å nå målene).

- Målene er veldig sentrale, og vi forventer stort engasjement fra både stater og sivilt samfunn. Spesielt fra de som daglig kjenner på de ødeleggende konsekvensene fra klimaendringer, krig og konflikt. Det kommer nok noen sterke uttalelser og rapporteringer som vi håper kan bidra til et positivt taktskifte frem mot 2030, sier Halfen.

Framtidens FN

HLPF er en viktig forløper til «framtidstoppmøtet» i september, hvor verdensledere skal drøfte de mange utfordringene verden står overfor. Håpet er at medlemsstatene blir enige om en ambisiøs pakt for framtiden som skal gi en retning for det videre arbeidet i FN. Initiativet til framtidstoppmøtet kommer fra FNs generalsekretær.

- Under HLPF skal det forhandles frem en ministererklæring som skal presenteres under framtidstoppmøtet, som finner sted under FNs høynivåuke i september. Mens fjorårets toppmøte om bærekraftsmålene gjorde det klart hva som må gjøres, skal framtidstoppmøtet sette kursen for hvordan vi skal komme oss dit; til en bærekraftig framtid for oss alle, avslutter Halfen.


Les også:


Kontakt:

Bilde av Aron Halfen

Aron Halfen

LEDER POLITIKK
Kontaktperson for: koordinering av politiske utspill, FNs bærekraftmål, ansvarlig næringsliv, Norge som investor, matsikkerhet, Topplederforum for bærekraftsmålene
+47 482 78 101

Relevante emner


FNs høynivåforum for bærekraftsmålene

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF) er verdenssamfunnets årlige møte for å gjøre opp status og drøfte problemstillinger knyttet til arbeidet med FNs bærekraftsmål, som skal nås innen 2030.

Les mer om årets HLPF her