Våre seiere i 2022!

Våre seiere i 2022!

2022 er over, og til tross for at store deler av verden “åpnet” etter pandemien, vil ikke året bli husket som et særlig håpefullt år. Krig, matpriskrise og ekstremvær til tross – hvilke seiere kan vi feire fra 2022? Bli litt mer håpefull ved å lese om noen av gjennomslagene vi fikk for vårt arbeid i 2022!

Verden fikk en ny naturavtale!

Sent i desember ble verdens land enige om en ny naturavtale på FNs naturtoppmøte i Canada. - Naturen fikk endelig sitt Parisøyeblikk! Selv om naturavtalen selvfølgelig ikke er perfekt, er den mye bedre enn vi har turt å håpe på. Vi har fått en avtale som forplikter partene til handling for å stanse naturtapet, det er en stor seier! Særlig de siste dagene har det sett mørkt ut, så vi er mange som puster lettet ut nå, sa ForUMs naturrådgiver Ingrid Rostad om den nye naturavtalen da den ble vedtatt i Montreal.

Historisk seier i kampen mot plast!

Våren 2022 ble verdens land enige om å få slutt på plastforurensningen! Under FNs miljøforsamling i Nairobi i Kenya ble verdens land enige om å lage en internasjonal juridisk bindende avtale for å få slutt på plastforurensning. ForUM har i flere år jobbet for en slik avtale, at den skulle bli juridisk bindende og at den skulle ta for seg hele livsløpet - fra produksjon til avfallshåndtering av plast. Les mer om ForUMs reaksjon på vedtaket i Bistandsaktuelt.

Åpenhetsloven for næringslivet trådte i kraft!

ForUM har i flere år arbeidet for en menneskerettighetslov for næringslivet, som forplikter næringslivet til å ta mer ansvar. I 2021 vedtok Stortinget den nye Åpenhetsloven, og i 2022 trådte denne i kraft! Fra og med 2022 er norske selskaper pålagt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i hele sin virksomhet. Dette kan bidra til å forhindre at norske selskaper blir involvert i menneskerettighetsbrudd og sikre rettighetene til arbeidere over hele verden! Du som forbruker kan nå også kreve å få informasjon fra selskapene.

Ingen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel, og utsettelse av Wistingfeltet!

November ble det både kjent at Regjeringen ikke vil lyse ut en 26. konsensjonsrunde i denne stortingsperioden, og at Equinor utsetter planene som å bygge ut Wistingfeltet. Dette er en stor seier i arbeidet mot stadig økt oljeproduksjon på norsk sokkel. Les mer om vår reaksjon på Wisting-avgjørelsen i intervjuet med vår klimarådgiver Lillian Bredal Eriksen i Dagsavisen her.

FN har anerkjent retten til et levelig miljø!

FNs generalforsamling anerkjente sommeren 2022 retten til et levelig miljø. Med dette anerkjenner FN for første gang at alle, overalt, har retten til å leve i et rent, sunt, og bærekraftig miljø. Les mer om vedtaket her!

Historisk vedtak for et mer rettferdig globalt skattesystem!

I dag er det alt for lett å unngå å betale skatt til land man opererer i, og dette rammer land i det globale Sør særlig hardt. ForUM og sivilsamfunn har i flere år bedt om et globalt skattesystem underlagt FN, og i høst ble en historisk FN-resolusjon vedtatt under FNs generalforsamling. Resolusjonen vil bli første steg mot det som skal bli en skattekonvensjon i FN og et mer rettferdig globalt skattesystem! ForUM jobbet for at Norge skulle stemme for en ny skattekonvensjon på generalforsamlingen, og er glad for at Norge var et av få rike land som stemte for resolusjonen.

Norge styrket klimamålet til FNs klimatoppmøte!

Før klimatoppmøtet i Egypt, COP27, oppjusterte Regjeringen sitt klimamål! Norges nye mål er at vi skal kutte våre utslipp 55% fra 1990-nivå. Kuttene skal være tatt innen 2030. ForUM har i en årrekke jobbet for et norsk klimamål på minst 53% nasjonale kutt innen 2030. Oppjusteringen var viktig for å vise Norges villighet til å øke klimaambisjonene under klimatoppmøtet.

Norge får et eget klimabudsjett!

Til statsbudsjettet for 2023 ble det vedlagt et klimabudsjett, såkalt “Grønn bok”, som ForUM lenge har jobbet for å få innført. Dette er viktig for å følge med på hvordan Norge har tenkt å nå målet om å kutt 55% av våre klimagassutslipp innen 2030.

Verden skal etablere et fond for tap og skade!

Klimaendringene fører allerede med seg store ødeleggelser for mennesker, dyr, natur og lokalsamfunn. Et av årets positive overraskelser på årets klimatoppmøte i Egypt, COP27, var at verdens land ble enige om å opprette et fond for tap og skade. Dette vil bidra til at utviklingsland får tilgang på midler til å reparere skader og tap forårsaket av klimaendringene og er en viktig seier for klimarettferdighet. Les hva medlemmer i ForUMs klimagruppe mener om COP27 og det nye fondet for tap og skade her!

Norge kjempet for utfasing av olje under klimatoppmøtet!

ForUMs viktigste krav til årets klimaforhandlinger i Sharm el-Sheik var at landene skal forplikte seg til å fase ut alle fossile energikilder. Dette har det dessverre vært vanskelig å få til. Vi fikk likevel en liten seier da Norge støttet EU i et forslag om å få vedtatt tekst om at alle urensede fossile energikilder skal fases ut. ForUM vil fortsette arbeidet med full styrke for at dette kommer inn i klimaavtalen.

Handlingsplanen for bærekraftsmålene ble vedtatt av Stortinget!

Siden bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015 har ForUM jobbet for at Norge skal få en handlingsplan for arbeidet med at målene skal nås innen 2030. I 2022 ble den norske handlingsplanen endelig vedtatt av Stortinget. Dette er viktig for å sikre en helhetlig oppføling av bærekraftsmålene i Norge. ForUM har også jobbet for at handlingsplanen settes høyt på agendaen for politisk ledelse og i forvaltningen. Det er derfor også en seier at Regjeringen har etablert et topplederforum som skal følge opp handlingsplanen. ForUM har en fast plass i Topplederforum, og får ha med en medlemsorganisasjon til hvert møte.

Ny FN-konferanse om utviklingsfinansiering på trappene

Med syv år til FNs bærekraftsmål skal være nådd trengs et skikkelig krafttak. For å sikre finansiering så utviklingsland kan nå målene, har ForUM og sivilsamfunn fra hele verden i 2022 jobbet for en ny internasjonal konferanse for utviklingsfinansiering. I høst vedtok FNs generalforsamling at det nå skal vurderes en ny internasjonal konferanse om utviklingsfinansiering.

Ny matstrategi!

Høsten 2022 presenterte utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim en ny strategi for regjeringens arbeid med matsikkerhet. Strategien fokuserer på retten til mat, jordhelse, kvinner, ungdom og organisering, samt agroøkologi - en landbruksmetode ForUM lenge har arbeidet for at skal støttes og anvendes mer. Les mer i denne kronikken.

Opprettelse av kjemikaliepanel!

Miljøgifter er en stor trussel for både naturen og oss mennesker. Men for å lage politiske tiltak som fungerer, må man ha kunnskap. Inspirert av FNs klimapanel og FNs naturpanel ble det i 2022 vedtatt at vi skal få et kjemikaliepanel! Panelet skal levere kunnskap og vitenskapelige råd om kjemikalier og farlig avfall.