Erna får FN-oppdrag for bærekraftsmålene

Erna skal lede en gruppe kjendiser, blant dem prinsesse Victoria, som skal fremme FNs bærekraftsmål. Foto: VG.

Erna får FN-oppdrag for bærekraftsmålene

Statsminister Erna Solberg skal lede en gruppe kjendiser som skal fremme FNs bærekraftsmål. ForUM gratulerer, og har sendt statsministeren innspill før første møte i Davos fredag.

Sammen med Ghanas president John Dramani Mahama ble Erna Solberg mandag utnevnt av FNs generalsekretær Ban ki-Moon som  leder av en gruppe som skal være pådrivere for at bærekraftsmålene nås, skriver VG. Blant kjendisene som deltar er Shakira og  kronprinsesse Victoria.

Statsminister Erna Solberg skriver i en epost til VG via sin kommunikasjonsstab:

«Jeg er glad for å delta i dette arbeidet for FN. Og jeg ser fram til å jobbe sammen med denne gruppen som er bredt sammensatt, men deler engasjementet for utvikling og miljø. Det som er bra er at disse målene setter bekjempelse av fattigdom og klimautfordringene i sammenheng. Vi vil ikke klare å nå klimamålene uten at vi får til utvikling i de fattigste landene. Nå er det viktig å komme raskt i gang og vi skal ha vårt første møte allerede på fredag i Davos.»

I et brev til statsministeren gratulerer Forum for utvikling og miljø statsminsteren, og kommer med forslag til hva Norge bør gjøre for bidra til at målene nås hjemme og ute.

-Vi gratulerer statsministeren med dette viktige oppdraget. Gode krefter må forenes hvis vi skal klare å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030 og samtidig ta vare på jorda, sier seniorrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø som har fulgt arbeidet med bærekraftsmålene tett. 

For å lykkes mener organisasjonen blant annet det er viktig med bredt partnerskap, en god strategi og plan, offentlig rapportering årlig, disaggregerte data, samstemthet, et grønt skifte, tilstrekkelig finansiering og tiltak mot skatteunndragelser.

En ny rapport fra Oxfam lansert i Davos viste at verdens 62 eier like mye som halve verden. Milliarder som kunne blitt brukt til å nå bærekraftsmålene lures unna i skatteparadiser.

Se også FNs Generalsekretærs rapport (jan 2016) om oppfølging av Agenda 2030

Gruppen består av:

Filmregissør Richard Curtis fra New Zealand/Storbritannia
Nobels fredspris-mottaker Leymah Gbowee, leder av Gbowe Peace Foundation i Liberia)
Jack Ma, grunnlegger og leder av Alibaba Group i Kina
Graça Machel, leder av Foundation of Community Development og medlem av Mosambiks nasjonale UNESCO-kommisjon
Dronning Mathilde av Belgia
Artist Shakira Mebarak fra ColombiaAlaa Murabit, grunnlegger av The Voice of Libyan Women
Paul Polman, leder for Unilever fra Nederland
Professor Jeffrey Sachs fra USA
Dho Young-shim, styreleder for UN World Tourism Organization’s Sustainable Tourism for Eliminating Poverty Foundation fra Sør-Korea
Kronprinsesse Victoria av Sverige
Skuespiller Forest Whitaker, grunnlegger og leder for Whitaker Peace & Development Initiative fra USA
Professor og Nobels fredspris-mottaker Muhammad Yunus, grunnlegger av Graemen Bank i Bangladesh)


Her er FNs bærekraftsmål:

1. Utrydde all fattigdom. Ingen skal leve under 1,25 dollar dagen.

2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og bærekraftig landbruk

3. Sikre helse og sunne liv

4. Sikre inkluderende og likeverdig kvalitetsutdanning for alle

5. Oppnå likestilling, og styrke alle kvinner og jenter

6. Sikre bærekraftig forvaltning av vann og sanitæranlegg for alle

7. Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til

8. Fremme bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

9. Bygge infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

10. Redusere ulikhet innad i, og mellom, land

11. Bygge inkluderende, robuste og bærekraftige byer og bosetninger

12. Sikre bærekraftig forbruk, og gode produksjonssystemer

13. Bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse

14. Bevare hav og marine ressurser

15. Beskytte og fremme økosystemer og naturressurser på en bærekraftig måte

16. Fremme fredelige og rettferdige samfunn og institusjoner for bærekraftig utvikling

17. Styrke global partnerskap for bærekraftig utvikling