300 ledere i Oslo for FNs bærekraftmål

Utenriksminister Børge Brende, presidenten for den afrikanske utviklingsbanken Akinwumi Adesina og FNs spesialrådgiver for bærekraftsmålene David Nabarro og ForUMs fungerende leder Borghild Tønnessen-Krokan (bildet) er blant innlederne på seminaret om hvordan blant annet næringslivet kan bidra til at FNs bærekraftsmål nås. 

300 ledere i Oslo for FNs bærekraftmål

Børge Brende, presidenten i Afrikabanken, FNs SDG-ansvarlige og ForUM er blant innlederne på et seminar mandag om hvordan næringslivet o.a kan bidra til bærekraftsmålene. Vertskap er UD, NHO, Yara og ForUM.

Se streaming mandag 6 juni kl 13-16 her

Pressemelding:
Med ønske om at Norge skal være et foregangsland for arbeidet med FNs bærekraftsmål, samles 300 ledere fra FN, næringslivet, sivilt samfunn og politikk i Oslo den 6. juni for å stake ut en felles kurs. Konferansen vil fokusere spesielt på hvordan næringslivet best kan innta en aktiv og drivende rolle. En rekke internasjonale og nasjonale toppledere deltar på konferansen som er arrangert av Utenriksdepartementet (UD), NHO, Yara og Forum for Utvikling og Miljø.

Utenriksminister Børge Brende, presidenten for den afrikanske utviklingsbanken (African Development Bank) Akinwumi Adesina og FNs generalsekretær Ban Ki-moons spesialrådgiver for bærekraftsmålene, David Nabarro, vil innlede. Samlet vil de gi viktige signaler om strategien globalt, i Afrika og for Norge.

Andre fremstående innledere på konferansen er:

Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara

Kristin Halvorsen, direktør CICERO Senter for klimaforskning

Elisabeth Grieg, styreleder Grieg Group

Jon Hindar, konsernsjef i Cermaq

Borghild Tønnessen-Krokan, fungerende leder, Forum for Utvikling og Miljø

Svein Oppegaard, direktør område arbeidslivspolitikk, NHO

Jon Lomøy, direktør, Norad

“Skal vi lykkes med bærekraftmålene må vi samarbeide på alle nivåer – fra lokalt til globalt og på tvers av næringsliv, sivilt samfunn og offentlig sektor. FNs generalsekretær har gitt Norge en viktig pådriverrolle i dette arbeidet,” sier Børge Brende.

”Yara ble grunnlagt i 1905 for å bekjempe sult i Europa, i dag bidrar vi til betydelig økt matproduksjon i verden. Ved å jobbe i partnerskap på tvers av sektorer og organisasjoner skal vi bidra til å løse dagens globale utfordringer som sult, ekstrem fattigdom og klimaendringer,” sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

”Norsk næringsliv kan spille en betydelig rolle i realiseringen av bærekraftsmålene, både i Norge og internasjonalt. Bedriftene er en helt sentral del av løsningen – gjennom å skape arbeidsplasser, teknologier, produkter og løsninger, og nye måter å jobbe på,” sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

“Vi må ta vare på våre behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Med de nye bærekraftsmålene får det grønne skiftet ny vind i seilene”, sier Borghild Tønnessen-Krokan, fungerende leder for Forum for Utvikling og Miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner.

Alle verdens land har forpliktet seg til å utrydde fattigdom på en bærekraftig måte innen 2030. I juli skal Norge og 20 andre land rapportere til FN hvordan målene skal nås.

Målgruppen for arrangementet er ledelsen i selskaper og organisasjoner, samt personer med særskilt ansvar for ansvarlig forretningsførsel og bærekraftig strategiutvikling. Deltakelsen er fulltegnet i løpet av kort tid og de 300 deltakerne representerer store deler av næringslivet, offentlig sektor og sivilt samfunn.