Innspill til plan for matsikkerhet

Innspill til plan for matsikkerhet

I 2018 vil regjeringen lansere en handlingsplan for bærekraftige matsystemer. Forum for utvikling og miljøs matgruppe mener matsikkerhet og fattigdomsbekjempelse må prioriteres over norske interesser i støtten til næringsutvikling. 

Her kan du lese hele høringsinnspillet fra Forum for utvikling og miljø, Caritas, Redd Barna, Care, Norges Vel, Utviklingsfondet og Spire.