Brev til utenriksministeren om Arms Trade Treaty 2016

Norge bør ta til orde for offentlig rapportering, god implementering og større oppslutning om Arms Trade Treaty (ATT), skrev Norges Kristne Råd og ForUM i brev til utenriksminister Børge Brende før ATT statspartsmøtet i august 2016 der ForUM deltok, og ba regjeringen støtte global sivilsamfunnskoordinering gjennom Control Arms.