Høynivåmøte om bærekraftsmålene: - Ingen tid å miste!

FNs hovedkvarter i New York. Åpningen av FNs 78. generalforsamling (UNGA) markeres med den såkalte høynivåuka fra 18.-26. september. Foto: Tomas Eidsvold/Unsplash

Høynivåmøte om bærekraftsmålene: - Ingen tid å miste!

I dag går startskuddet for høynivåuka av FNs generalforsamling i New York. Forum for utvikling og miljø (ForUM) har signert en felles uttalelse som oppfordrer verdensledere til å bli enige om en ny og ambisiøs avtale for mennesker og planeten under høynivåmøtet om bærekraftsmålene.

Høynivåmøtet om bærekraftsmålene, eller SDG summit, avholdes 18.-19.september og blir beskrevet som det viktigste møtet under høynivåuka 2023. Med syv år igjen til 2030 er kun 12% av bærekraftsmålene i rute til å bli oppfylt.

I en felles uttalelse fra sivilsamfunnsnettverket Action for Sustainable Development oppfordres verdensledere til å bli enige om en ny og ambisiøs avtale under høynivåmøtet. Uttalelsen er undertegnet blant annet ForUM, CIVICUS, Global Call to Action Against Poverty, Oxfam og Greenpeace.

«Vi er halvveis til 2030, og de ambisiøse målene som det ble enighet om i 2015, inkludert Paris-avtalen og bærekraftsmålene, er truet. Det haster med handling, det er ingen tid å miste. Verdensledere vil samles på FNs høynivåmøte om bærekraftsmålene 18.-19. september 2023, men tiden begynner å renne ut for forhandlingene om den politiske erklæringen nå. Vi trenger at regjeringene trår til og leverer en ny avtale for mennesker og planeten basert på global rettferdighet» står det i uttalelsen.

Uttalelsen oppfordrer verdensledere til å handle på flere områder for å oppnå 2030-agendaen. De tre hovedpunktene i uttalelsen er økonomisk rettferdighet, sosial rettferdighet og klimarettferdighet.

Agenda 2030

2030-agendaen er verdens handlingsplan for bærekraftig utvikling, konkretisert gjennom 17 bærekraftsmål og 169 delmål. Alle FNs 193 medlemslandene har sluttet seg til agendaen og er forpliktet til å jobbe for at verden når bærekraftsmålene innen 2030.

Men arbeidet med bærekraftsmålene har gått trått. Siden 2015 har det vært tilbakegang eller ingen framgang for rundt en tredjedel av målene. Og «det er overveldende tydelig at utviklingslandene og verdens fattigste og mest sårbare mennesker bærer den største byrden av vår kollektive fiasko», skriver FN.

Høynivåmøtet vil resultere i en politisk erklæring fra statsoverhoder og regjeringssjefer, som vil gi politisk veiledning til hvordan gå fram og øke tempoet i gjennomføringen av 2030-agendaen. Dette er det andre høynivåmøtet om bærekraftsmålene. Det forrige møtet var i 2019.


Relevante emner


FNs generalforsamling (UNGA) 2023

FNs høynivåuke regnes gjerne som verdens viktigste møteplass, og finner sted fra 18.-26. september. Høynivåuka markerer åpningen av FNs generalforsamling (UNGA) i New York. Tema for den 78. generalforsamlingen er «Rebuilding trust and reigniting global solidarity: Accelerating action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals towards peace, prosperity, progress and sustainability for all». Fra politisk ledelse deltar statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Anniken Huitfeldt, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, klima- og miljøminister Espen Barth Eide og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Sivilsamfunn er selvfølgelig også til stede for å følge viktige diskusjoner og bidra med sin kunnskap.