Høynivådialog om Utviklingsfinansiering - Støre skal snakke om skatt

Valuta. Foto: Earl, Flickr.

Høynivådialog om Utviklingsfinansiering - Støre skal snakke om skatt

Dagens høynivådialog om utviklingsfinansiering har som mål å fornye den globale forpliktelsen til finansiering. Jonas Gahr Støre er til stede og skal ha tale om skatt.

Finansiering for bærekraftig utvikling handler om å justere finansiering etter de økonomiske, sosiale og miljømessig prioriteringene. Det er store utfordringer i å samkjøre og mobilisere ressurser for å finansiere bærekraftsmålene.

En av de store sakene som står på dagsorden, er styrking av internasjonalt skattesamarbeid. I sommer lanserte FNs generalsekretær en rapport om eksisterende strukturer for internasjonalt skattesamarbeid og hvordan man kan styrke disse.

Skal stanse skattetriksinga

Blant forslagene er å fremforhandle en skattekonvensjon i FN, der alle medlemslandene sammen kan sette normer og bli enige om internasjonale skatteregler.

- Det er ikke ofte statsministeren snakker om internasjonalt skattesamarbeid, så vi er veldig glade for at regjeringen viser at internasjonalt skattesamarbeid er viktig for dem. Regjeringen har ikke støttet en skattekonvensjon enda, men vi forventer at Gahr Støre viser ambisjoner i dagens tale, sier seniorrådgiver i ForUM Sondre Nave.

ForUM og sivilsamfunn har lenge bedt om reform av det globalt skattesystemet, og at beslutningene bør flyttes til FN, og ForUM håper på FN-resolusjonen fra i fjor kan bli starten på slutten for skattetriksinga. ForUM vil følge ekstra godt med på arbeidet for skattekonvensjon i FN blir fulgt opp.

Frykter gjeld i stedet for bistand

Med globale utfordringer som blir stadig mer integrerte er det viktigere enn noen gang å sette finansiering av bærekraftig utvikling i sentrum av den internasjonale agendaen.

Høynivåsdialogen vil være en FN-oppfordring til kollektiv handling for å stimulere vekst og takle globale økonomiutfordringer, oppmuntre offentlige og private investeringer til å tilpasse seg 2030-agendaen, og fremme nye og innovative initiativer som tetter finansieringsgap for bærekraftig utvikling.

ForUM er bekymret for at klima- og utviklingsfinansiering fra det globale Nord til Sør gis som lån heller enn som ren gavebistand, og vil derfor også følge tett arbeidet for å løse gjeldsproblemet som mange land står ovenfor.

Temaet for dialogen er “Finansiering av bærekraftsmålene i en verden der ingen er blir etterlatt”, og skal omfatte både kort- og langtids hindringer i å mobilisere utviklings finansiering. Dialogen vil bygge på utfallet av Financing for Development Forum 2023 som fant sted tidligere i år der ForUM var til stedet i New York, og som oppfølging av Addis-agendaen i 2015.

Det blir holdt to rundbordsdebatter i løpet i dag. Den første rundbordsdebatten i dag vil handle om «reform av den internasjonale finansarikteturen for å oppnå bærekraftsmålene». Under denne debatten vil gjeldsbærekraft og styrking av det globale finansielle sikkerhetsnettet være ett segment, mens det andre segmentet vil sette søkelys på inkluderende og effektivt internasjonalt skattearbeid og mobilisering av nasjonale ressurser.

Den andre debatten senere i kveld vil være om «Innovative løsninger for å låse opp bærekraftsmål-investeringer». Debatten vil først se nærmere på innovative tilnærminger og samarbeid for å øke privat finansiering for målene, også se på oppskalering av tilgjengelig internasjonal offentlig finansiering for bærekraftig utvikling og sikring av effektivitet.


Relevante emner


FNs generalforsamling (UNGA) 2023

FNs høynivåuke regnes gjerne som verdens viktigste møteplass, og finner sted fra 18.-26. september. Høynivåuka markerer åpningen av FNs generalforsamling (UNGA) i New York. Tema for den 78. generalforsamlingen er «Rebuilding trust and reigniting global solidarity: Accelerating action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals towards peace, prosperity, progress and sustainability for all». Fra politisk ledelse deltar statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Anniken Huitfeldt, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, klima- og miljøminister Espen Barth Eide og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Sivilsamfunn er selvfølgelig også til stede for å følge viktige diskusjoner og bidra med sin kunnskap.