ForUM på Arendalsuka 2023

ForUM på Arendalsuka 2023

Forum for utvikling og miljø stiller som medarrangør av flere arrangementer under Arendalsuka 2023. Se hvor du kan møte oss.

Mandag 14. august

SKATTETRIKSING PÅ 1-2-3

Tid: 13:00-13:45
Sted: Den Lille Andunge
Mer informasjon

Skatteparadiser har eksistert i nesten 100 år, men verdenssamfunnet har fremdeles ikke klart å bli enige om at man faktisk må gjøre noe med ordningen som tapper land, både rike og fattige, for milliarder av dollar hvert eneste år.

Det kan derimot endre seg nå. Med afrikanske land i spissen jobbes det for å få på plass en skattekonvensjon i FN som kan tette hullene som gjør det mulig for selskaper og rike mennesker å flykte fra både ansvar og skatt. Men hvordan fungerer disse hullene? Og kan en skattekonvensjon i FN sette en stopper for skattetriksing?

Arrangementet er et samarbeid mellom Forum for utvikling og miljø (ForUM), KFUK-KFUM Global, Attac, Kirkens Nødhjelp, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Tax Justice Norge og Spire.Onsdag 16. august

KAN VI LØSE KLIMAKRISA UTEN Å LØSE GJELDSKRISA?

Tid: 16:00-16:45
Sted: Den Lille Andunge
Mer informasjon

Hva er egentlig sammenhengene mellom klimaendringene, global finansiering og gjeldsutfordringene? Hvordan kan vi sikre at lavinntektsland har økonomisk handlingsrom til å gjennomføre klimatiltak? Hvordan kan rike land opprettholde sine forpliktelser om økt klimafinansiering uten at dette øker gjeldsnivået?

Debatten om norsk klimafinansiering har fått økt oppmerksomhet de siste månedene, samtidig som ulike forslag fremmes internasjonalt. Hva skal Norges rolle være? Dette skal vi diskutere sammen. I panelet har vi:

 • Åsmund Aukrus, Arbeiderpartiet
 • Arvinn Gadgil, Direktør, UNDP Global Policy Centre for Governance (Oslo Governance Centre)
 • Trine Østereng, Tankesmien Agenda

Ordstyrer er Julie Rødje, daglig leder i SLUG - nettverk for rettferdig gjeldspolitikk.Onsdag 16. august

DEN STORE UTVIKLINGSDEBATTEN: Hvor ble det av ulikheten i utviklingspolitikken?

Tid: 20:30-21:30
Sted: Bærekraftscenen
Mer informasjon

Globalt øker forskjellene mellom de fattigste og de rikeste menneskene i verden, og ulikheten øker innad i nesten alle land.

Den Store Utviklingsdebatten er et årlig arrangement under Arendalsuka og tar mål av seg å sette agendaen for de store spørsmålene innen utviklingspolitikken. Årets tema blir ulikhet i utviklingspolitikken. Bakteppet er behovet for økt finansiering for å nå bærekraftsmålene internasjonalt og hvordan Norge kan og bør bidra som et foregangsland.

Medvirkende:

 • Kathrine Sund-Henriksen, ordstyrer, Forum for utvikling og miljø
 • Anne Beate Tvinnereim, utviklingsminister
 • Lan Marie Berg, politiker, MDG
 • Dag-Inge Ulstein, tidligere utviklingsminister, KRF
 • Ola Elvestuen, tidligere klima og miljøminister, Venstre
 • Kalle Moene, professor, Universitetet i Oslo
 • Titus Tenga, International Director, Strømmestiftelsen
 • Gjermund Skaar, politiker, SVOnsdag 16. august

SOLIDARITETSQUIZ

Tid: 22:00-23:00
Sted: Thon hotel Arendal
Mer informasjon

Kirkens Nødhjelp, Forum for utvikling og miljø (ForUM), Norsk Folkehjelp, Redd Barna og SAIH inviterer til Solidaritetsquiz!

Ta med deg venner og kolleger, og utfordre deres små grå i kategorier som geografi, musikk, kjendiser og mat – alt med en eller annen obskur utviklingspolitisk link.

Quizmaster for kvelden er Åsmund Aukrust, 1. nestleder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget (AP).Daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen, vil onsdag 16. august lede en samtale, arrangert av Den norske kirke, om verdivalg og etiske dilemmaer i det grønne skiftet. Les mer om arrangementet her.

Samme dag skal Kathrine også delta i samtale om sirkulærøkonomi som et oppdrag som involverer hele samfunnet. Samtalen organiseres av NORSUS Norwegian Institute for Sustainability Research. Les mer om arrangementet her.

Mange i ForUM-fellesskapet har arrangementer under Arendalsuka. Se flere av arrangementene her.


Relevante emner