Ekspertutvalgets rapport – et veiskille i norsk utviklingspolitikk?

Illustrasjonen på forsiden til rapporten "Investering i en felles fremtid. Et nytt rammeverk for utviklingspolitikken" utgitt av Utenriksdepartementet.

Ekspertutvalgets rapport – et veiskille i norsk utviklingspolitikk?

Mandag 15. mai ble ekspertutvalgets rapport "Investering i vår felles fremtid - Et nytt rammeverk for utviklingspolitikken" lansert. Vi har ventet spent på denne rapporten som kan medføre store endringer for utviklingspolitikken. Rapporten kom med mange viktige innspill, som vi nå vil diskutere videre i ForUM-fellesskapet.

En ekstern ekspertgruppe nedsatt av utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har siden januar jobbet med innspill til hvordan Norge skal sikre en effektiv finansiering for å nå bærekraftsmålene. ForUM deltok på et tidlig innspillsmøte og har også sendt skriftlig innspill til ekspertgruppen. Det videre arbeidet starter med et medlemsmøte for å diskutere rapporten, tematikken og et grunnlag for felles posisjoner.

Ekspertuvalget kommer i rapporten "Investering i vår felles fremtid - Et nytt rammeverk for utviklingspolitikken" med flere anbefalinger. Den viser at bistand virker og er en god investering i vår felles fremtid. Nivå på bistanden bør gå fra én prosent til minst to prosent med offentlige og private midler. Det blir vår oppgave å fortsette arbeidet for at norsk utviklingspolitikk holder et høyt nivå både når det gjelder beløp og innretning.

Her har sivilsamfunnet i Norge spilt en avgjørende rolle, og vi var umiddelbart skeptiske da vi ikke fikk en sivilsamfunnsrepresentant i ekspertutvalget. Nå ser vi frem til å jobbe videre med anbefalingene som er kommet i god dialog med utviklingsministeren, Utenriksdepartementet og relevante fagmiljøer.


For mer informasjon kontakt:

Bilde av Aron Halfen

Aron Halfen

LEDER POLITIKK
Kontaktperson for: koordinering av politiske utspill, FNs bærekraftmål, ansvarlig næringsliv, Norge som investor, matsikkerhet, Topplederforum for bærekraftsmålene
+47 482 78 101