Samstemthetsbriefene 02: Samstemthet i de nordiske landene

SAMSTEMTHET I DE NORDISKE LANDENE: Hva kan Norge lære av sine naboer? Samstemt politikk for utvikling er viktig for å sørge for at et lands nasjonale og internasjonale politikk leder mot samme overordnede mål, som er en bærekraftig utvikling. Siden 2003 har alle land i OECDs utviklingskomite (DAC) forpliktet seg til å følge opp og styrke sitt samstemthetsarbeid, men innsatsen varierer fra land til land.

Les innspillet fra Forum for utvikling og miljø, Spire, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna her.