Viktig seier for sivilsamfunnet

ForUM er fornøyde med å ha fått gjennomslag i Stortingsmelding 35 ”Sammen om jobben” som handler om næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet.

Viktig seier for sivilsamfunnet

Viktig gjennomslag for sivilsamfunnet: Norske selskaper som investerer i utlandet må ta hensyn til menneskerettigheter og miljø.

Utenriks- og forsvarskomiteen har avgitt sin innstilling om Stortingsmelding 35 ”Sammen om jobben” som legger en rekke føringer for at næringslivets engasjement i utlandet skal kunne bidra til bærekraftig utvikling.

- Norge må ta skrittet fra "festtaler" til faktiske handlinger når det gjelder myndighetenes krav til norske bedrifter og menneskerettigheter i utlandet. Å kreve rapportering for bedrifter som mottar bistandsfinansiering er en god begynnelse, sier Kirsten Sandberg Natvig i Forum for utvikling og miljø.

I hovedtrekk mener utenriks og forsvarskomiteen at:

  • Norge må kreve høye standarder når det gjelder respekt for menneskerettigheter og miljø i sin utviklingspolitikk og i støtte til norske bedrifters etableringer ute. Det inkluderer etterlevelse av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
  • En forutsetning for støtte over bistandsbudsjettet bør være at UNGP og OECDs retningslinjer er bakgrunn for en bevisst vurdering av risiko gjennom aktsomhetsvurderinger.
  • Kravene til rapportering fra selskapene som mottar ulike støtteordninger bør inkludere etterlevelse av menneskerettigheter og en bærekraftig utvikling.
  • Norsk utviklingspolitikk må bidra til økt finansiell åpenhet og hindre at næringsinvesteringer fra Norge bidrar til skatteunndragelser eller korrupsjon. Her er land-for-land-rapporteringer og det forventede eierskapsregisteret viktige verktøy, dersom de implementeres med åpenhet.

- Denne stortingsmeldingen en viktig seier for sivilsamfunnet og våre medlemmer. Vi har fått gjennomslag for mange av våre forslag, sier Natvik.

Komiteen ber regjeringen sikre at den varslede utvidede land-for-land-rapporteringen etter regnskapsloven og innføringen av et norsk eierskapsregister ivaretar slik åpenhet.

- ForUM gratulerer medlemsorganisasjonene som har fått gjennomslag for disse viktige prinsippene, og vil i særdeleshet takke Redd Barna som påtok seg koordineringsansvaret for høringsinnspillene, sier Natvik.

Her kan du lese hele innstillingen (ekstern lenke)

Les RORGs glimrende oppsummering av sakskomplekset (ekstern lenke)